02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Våga tänk positivt om nyanlända!

FLYKTINGAR

Fördomar. Vid det här laget har jag hört en massa svepande och negativa påståenden om nyanlända människor. Jag bara häpnar över hur lättvindigt annars balanserade personer drar en hel grupp över en kam. Ingen skulle tänka tanken att klumpa ihop alla Skövdebor eller alla tonåringar eller alla Volvoarbetare.

Varför kollektivbestraffa alla nyanlända, istället för att se dem som individer, så som vi gör med svenskar?

Sätt också flyktingkostnaderna i sitt sammanhang. Sverige har en av världens äldsta befolkningar. För att klara välfärden behöver vårt land ett tillskott av yngre personer. För att nå resultat måste vi investera i de människor som kommer. Redan nu larmar både privat och offentlig sektor om bristen på arbetskraft. Ge nyanlända människor snabbspår till olika jobb, intensivkurser i svenska m.m.

Jämför sedan kostnaderna mellan den invandrade arbetskraften och vad en baby med svenskfödda föräldrar kostar innan barnet har studerat färdigt och är redo för arbetsmarknaden. Ta med kostnaderna för mödravård, vaccinationer, sjukvård, förskola och utbildning fram till den första anställningen.

Tycker du fortfarande att unga flyktingar är en belastning för det svenska samhället? Om femton år kan det vara de människorna som räddar vår välfärd.

Till sist – låt inte rädslan för det okända ge fördomarna vingar!

Gunilla Bosaeus

Varför kollektivbestraffa alla nyanlända, istället för att se dem som individer, så som vi gör med svenskar?

Sätt också flyktingkostnaderna i sitt sammanhang. Sverige har en av världens äldsta befolkningar. För att klara välfärden behöver vårt land ett tillskott av yngre personer. För att nå resultat måste vi investera i de människor som kommer. Redan nu larmar både privat och offentlig sektor om bristen på arbetskraft. Ge nyanlända människor snabbspår till olika jobb, intensivkurser i svenska m.m.

Jämför sedan kostnaderna mellan den invandrade arbetskraften och vad en baby med svenskfödda föräldrar kostar innan barnet har studerat färdigt och är redo för arbetsmarknaden. Ta med kostnaderna för mödravård, vaccinationer, sjukvård, förskola och utbildning fram till den första anställningen.

Tycker du fortfarande att unga flyktingar är en belastning för det svenska samhället? Om femton år kan det vara de människorna som räddar vår välfärd.

Till sist – låt inte rädslan för det okända ge fördomarna vingar!

Gunilla Bosaeus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.