02 mar 2016 06:00

02 mar 2016 06:00

Vår nötköttsproduktion är klimatsmart

Replik: Till Per-Anders Jande och Jonas Norberg i SLA 24/2

Jande och Norberg kallar det för köttnationalism när jag förespråkar kött som produceras under bra förhållanden och som har en relativt liten miljöpåverkan. Jordbruksverket har tagit fram en rapport som visar att svenskt kött är att föredra framför utländskt ur ett miljöperspektiv. Köttproduktion medför utsläpp, precis som all matproduktion gör. Men för de flesta människor i landet står valet inte mellan kött eller grönsaker. Det står mellan kött producerat i Sverige, eller kött producerat utomlands. Vi har en efterfrågan och en inhemsk produktion av köttprodukter och då är det bättre alternativet, för den som vill äta kött, att välja svenskproducerat. Vår nötköttsproduktion och mjölkproduktionen är i jämförelse med andra länder klimatsmart. Vi bryter inte ny naturmark, som är vanligt i exempelvis Sydamerika, till bete eller foder. Dessutom är en förutsättning för att bevara landsbygdens miljövärden och livskraft betande djur för kött- eller mjölkproduktion.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: politikers roll är inte att detaljstyra människors vardag. Det är inte politikers uppgift att bestämma vad folk ska ha på tallriken. Skolelever och boende på äldreboenden ska självklart kunna välja att äta kött, precis som de ska kunna välja vegetariskt alternativ. Men den som väljer att äta kött kan genom sin konsumentmakt påverka vad som produceras och vad som säljs i butiker. Jag förespråkar givetvis att vi ska välja kött som har producerats under bra förhållanden, med så liten påverkan på miljön och med liten användning av antibiotika som möjligt. Och då är svenskproducerat kött ett väldigt bra alternativ.

Att skapa biologisk mångfald med betande djur är värdefullt för såväl fauna som flora i vårt landskap. Det går dessutom ofta inte att använda betesmarkerna till havreåkrar eller vetefält, eftersom köttproduktion ofta bedrivs på marker som inte är tillräckligt bra som åkermark. Betande djur och köttproduktion skapar biologisk mångfald samtidigt som det bidrar till en levande landsbygd, jobb och tillväxt i Skaraborg.

Alternativet till betesmark för boskap är inte böljande fält med grönsaksodlingar. Alternativet är igenväxta hagar och ängsmarker.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson

Skaraborg

Jande och Norberg kallar det för köttnationalism när jag förespråkar kött som produceras under bra förhållanden och som har en relativt liten miljöpåverkan. Jordbruksverket har tagit fram en rapport som visar att svenskt kött är att föredra framför utländskt ur ett miljöperspektiv. Köttproduktion medför utsläpp, precis som all matproduktion gör. Men för de flesta människor i landet står valet inte mellan kött eller grönsaker. Det står mellan kött producerat i Sverige, eller kött producerat utomlands. Vi har en efterfrågan och en inhemsk produktion av köttprodukter och då är det bättre alternativet, för den som vill äta kött, att välja svenskproducerat. Vår nötköttsproduktion och mjölkproduktionen är i jämförelse med andra länder klimatsmart. Vi bryter inte ny naturmark, som är vanligt i exempelvis Sydamerika, till bete eller foder. Dessutom är en förutsättning för att bevara landsbygdens miljövärden och livskraft betande djur för kött- eller mjölkproduktion.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: politikers roll är inte att detaljstyra människors vardag. Det är inte politikers uppgift att bestämma vad folk ska ha på tallriken. Skolelever och boende på äldreboenden ska självklart kunna välja att äta kött, precis som de ska kunna välja vegetariskt alternativ. Men den som väljer att äta kött kan genom sin konsumentmakt påverka vad som produceras och vad som säljs i butiker. Jag förespråkar givetvis att vi ska välja kött som har producerats under bra förhållanden, med så liten påverkan på miljön och med liten användning av antibiotika som möjligt. Och då är svenskproducerat kött ett väldigt bra alternativ.

Att skapa biologisk mångfald med betande djur är värdefullt för såväl fauna som flora i vårt landskap. Det går dessutom ofta inte att använda betesmarkerna till havreåkrar eller vetefält, eftersom köttproduktion ofta bedrivs på marker som inte är tillräckligt bra som åkermark. Betande djur och köttproduktion skapar biologisk mångfald samtidigt som det bidrar till en levande landsbygd, jobb och tillväxt i Skaraborg.

Alternativet till betesmark för boskap är inte böljande fält med grönsaksodlingar. Alternativet är igenväxta hagar och ängsmarker.

Sten Bergheden (M)

riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson

Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.