03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

Ett riktigt dåligt beslut

EKOLOGISKA RÅVAROR

Gift är giftigt. Det vet vi alla. Att kommunstyret i Skövde efter flera år med ett ökat antal ekologiska råvaror i kommunens måltider väljer att sänka målet för ekologiska råvaror till ”lägst” 20 procent är ett riktigt dåligt beslut. Den mängd ekologiska råvaror som köps in till kommunens måltider är idag 27 procent och detta är ett genomsnitt för måltiderna. Vissa kök lagar mat med 40 procent ekologiska råvaror och andra ligger lite efter. Men totalt ökar det och som jämförelse är målet för Västra Götalandsregionen för året 40 procent.

Så hur kan en måltidspolicy som rekommenderar en mindre mängd ekologiska råvaror än vad köken idag lyckas köpa in inom budgetramen antas? Vilka argument används från styret?

1. Ekologiskt kostar mer.

Detta argumenteras sakligt emot av flera lokalpolitiker och framför allt av de socialdemokrater som är ledamöter i Servicenämnden, som är den nämnd som föreslagit den nya måltidspolicyn. Med sin goda insyn i måltidsorganisationen hävdar de att ett mål på 30 procent ekologiska råvaror är fullt möjligt inom befintlig budget. Alltså utan att det kostar mer.(Sedan kan en ju fundera över om det finns ett litet utrymme för lite mera pengar till måltidsbudgeten också, med tanke på planerna på kommande stora investeringar i motorväg och Billingen, men det är en annan sak och en annan insändare).

2. Så giftigt är det ju inte med o-ekologiskt.

Nä, visst. Kanske inte. Men vill vi använda samhällets sköraste personer som försökskaniner för att se om de blir påverkade av bekämpningsmedel som, kanske, gör dem sjuka i framtiden?

Janette Leinonen, Elisabeth Gustavsson

kommunfullmäktige Skövde Miljöpartiet de gröna

Gift är giftigt. Det vet vi alla. Att kommunstyret i Skövde efter flera år med ett ökat antal ekologiska råvaror i kommunens måltider väljer att sänka målet för ekologiska råvaror till ”lägst” 20 procent är ett riktigt dåligt beslut. Den mängd ekologiska råvaror som köps in till kommunens måltider är idag 27 procent och detta är ett genomsnitt för måltiderna. Vissa kök lagar mat med 40 procent ekologiska råvaror och andra ligger lite efter. Men totalt ökar det och som jämförelse är målet för Västra Götalandsregionen för året 40 procent.

Så hur kan en måltidspolicy som rekommenderar en mindre mängd ekologiska råvaror än vad köken idag lyckas köpa in inom budgetramen antas? Vilka argument används från styret?

1. Ekologiskt kostar mer.

Detta argumenteras sakligt emot av flera lokalpolitiker och framför allt av de socialdemokrater som är ledamöter i Servicenämnden, som är den nämnd som föreslagit den nya måltidspolicyn. Med sin goda insyn i måltidsorganisationen hävdar de att ett mål på 30 procent ekologiska råvaror är fullt möjligt inom befintlig budget. Alltså utan att det kostar mer.(Sedan kan en ju fundera över om det finns ett litet utrymme för lite mera pengar till måltidsbudgeten också, med tanke på planerna på kommande stora investeringar i motorväg och Billingen, men det är en annan sak och en annan insändare).

2. Så giftigt är det ju inte med o-ekologiskt.

Nä, visst. Kanske inte. Men vill vi använda samhällets sköraste personer som försökskaniner för att se om de blir påverkade av bekämpningsmedel som, kanske, gör dem sjuka i framtiden?

Janette Leinonen, Elisabeth Gustavsson

kommunfullmäktige Skövde Miljöpartiet de gröna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.