03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

Hur ser vårdresultaten ut?

BUP

SLA skriver 25/2 om de problematiskt långa köerna för så kallade neuropsykiatriska utredningar hos Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Det bakomliggande antagandet till detta budskap är att BUP har redskap/metoder att hjälpa eller bota de aktuella barnen eller ungdomarna. Är det inte så att nästan alla patienter ordineras mediciner? Medicineringen med narkotikaklassade preparat för en av de aktuella diagnoserna är omdebatterad och delvis ifrågasatt. Det finns även ambitiöst genomförda studier som pekar på avsaknad av långsiktig nytta.

Och för mig som skattebetalare är min fråga hur vårdresultaten ser ut för BUP? Uppgift om det kunde jag inte hitta i artikeln.

Observant

SLA skriver 25/2 om de problematiskt långa köerna för så kallade neuropsykiatriska utredningar hos Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Det bakomliggande antagandet till detta budskap är att BUP har redskap/metoder att hjälpa eller bota de aktuella barnen eller ungdomarna. Är det inte så att nästan alla patienter ordineras mediciner? Medicineringen med narkotikaklassade preparat för en av de aktuella diagnoserna är omdebatterad och delvis ifrågasatt. Det finns även ambitiöst genomförda studier som pekar på avsaknad av långsiktig nytta.

Och för mig som skattebetalare är min fråga hur vårdresultaten ser ut för BUP? Uppgift om det kunde jag inte hitta i artikeln.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.