03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

Megakris för EU och regeringen

FLYKTINGKRISEN

Svälter. Vad har hänt med EU? Folk flyr kriget i Syrien. Nu uppdagas t.o.m. att folk svälter ihjäl. I den massa av folk som motas med taggtråd, vapen och tårgas finns faktiskt många välutbildade läkare, ingenjörer, lärare. Värst är att uppleva skräckfyllda ögon hos barnen.

Sveriges regering gömmer sig bakom EU och vill på så sätt undgå kritik. Samma problem finns i hela EU och få vill ta ett riktigt ansvar. Detta är en kris som rubbar EU:s grund för solidariskt samarbete. Sveriges regering försvarar inte barnkonventionen och vill dra undan familjeanknytningen. Hur stämmer detta med Olof Palmes tankar om allas lika värde? Och han var speciellt angelägen om familjer och barn. Jag förstår Miljöpartiets frustration.

Berör detta Skaraborg? Ja i hög grad. Jag hörde Skövdes fastighetschef berätta om hur man dammsuger Skövde på bostäder för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar som inte bör vara på HBV-hem och liknande utan efter hand bör slussas till egen bostad när de kommer upp i 20-årsåldern. Samma gäller asylsökande när de fått uppehållstillstånd.

Alla måste vara solidariska och måste förstå orsaken till att vi har en flyktingkris. Den är exceptionell. Alla måste förstå. Ha tålamod. Alla måste fråga sig: Vad kan jag göra? Skola och socialtjänst är pressade till max. Inte jag för jag är pensionär men arbetar ändå minst 30 timmar per vecka för flyktingar, mest som läkare och ombud. Jag har kunskapen att jag väl känner till bakgrunden till krisen och jobbar hela tiden med gömda flyktingar. De har samma rätt till akut sjukvård på samma villkor som asylsökande i Västra Götaland.

Till alla politiker: Bevara minnet av barnen när ni tar politiska beslut, annars hamnar ni fel!

Per-Olof Elfstrand

barnläkare

Sveriges regering gömmer sig bakom EU och vill på så sätt undgå kritik. Samma problem finns i hela EU och få vill ta ett riktigt ansvar. Detta är en kris som rubbar EU:s grund för solidariskt samarbete. Sveriges regering försvarar inte barnkonventionen och vill dra undan familjeanknytningen. Hur stämmer detta med Olof Palmes tankar om allas lika värde? Och han var speciellt angelägen om familjer och barn. Jag förstår Miljöpartiets frustration.

Berör detta Skaraborg? Ja i hög grad. Jag hörde Skövdes fastighetschef berätta om hur man dammsuger Skövde på bostäder för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar som inte bör vara på HBV-hem och liknande utan efter hand bör slussas till egen bostad när de kommer upp i 20-årsåldern. Samma gäller asylsökande när de fått uppehållstillstånd.

Alla måste vara solidariska och måste förstå orsaken till att vi har en flyktingkris. Den är exceptionell. Alla måste förstå. Ha tålamod. Alla måste fråga sig: Vad kan jag göra? Skola och socialtjänst är pressade till max. Inte jag för jag är pensionär men arbetar ändå minst 30 timmar per vecka för flyktingar, mest som läkare och ombud. Jag har kunskapen att jag väl känner till bakgrunden till krisen och jobbar hela tiden med gömda flyktingar. De har samma rätt till akut sjukvård på samma villkor som asylsökande i Västra Götaland.

Till alla politiker: Bevara minnet av barnen när ni tar politiska beslut, annars hamnar ni fel!

Per-Olof Elfstrand

barnläkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.