03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

Ojämlik behandling av personal

OMVÅRDNADSFÖRVALTNINGEN

Vi får höra att sjuktalen ökar inom omvårdnadsförvaltningen och det är inte alls förvånande! Man behöver inte vara raketforskare för att inse att alla besparingar har sitt pris i form av mer stressad personal och ökade sjukskrivningar.

Vi är många och vi kostar, men det kostar väl än mer att ha sjukskriven personal?

Måste vara bra mycket smartare att förebygga, än att som nu satsa på ”tidig rehab” med samtalsstöd, personalvårdsgenomgång, naprapat etcetera efter att skadan redan är skedd.

Det vi reagerar starkt på nu är att anställda inom andra förvaltningar i Skövde kommun har rätt till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Är det rättvist? Behandlas alla anställda lika?

Det vore bara en liten åtgärd för att kanske få en friskare personal att få gå ifrån och göra någon form av fysisk aktivitet, kanske i samband med lunchen en dag i veckan.

Sjuktalen var 2014: 8,7 procent för omvårdnadsförvaltningen, närmar sig 10 procent nu!

Samhällsbyggnad hade 2,8 procent, kommunstyrelse med stab 3,6 procent och utbildningsförvaltningen 4,2 procent.

Det är bara den förvaltningen med högt sjuktal som inte har rätt till en friskvårdstimme i veckan och är också den förvaltning där det alltid skall sparas pengar på personalen!

Önskar svar från någon ansvarig om hur det kan vara så olika beroende på var man arbetar i kommunen!

Sjuksköterskorna

Hemsjukvården på Mellersta området

Vi får höra att sjuktalen ökar inom omvårdnadsförvaltningen och det är inte alls förvånande! Man behöver inte vara raketforskare för att inse att alla besparingar har sitt pris i form av mer stressad personal och ökade sjukskrivningar.

Vi är många och vi kostar, men det kostar väl än mer att ha sjukskriven personal?

Måste vara bra mycket smartare att förebygga, än att som nu satsa på ”tidig rehab” med samtalsstöd, personalvårdsgenomgång, naprapat etcetera efter att skadan redan är skedd.

Det vi reagerar starkt på nu är att anställda inom andra förvaltningar i Skövde kommun har rätt till en friskvårdstimme i veckan på arbetstid. Är det rättvist? Behandlas alla anställda lika?

Det vore bara en liten åtgärd för att kanske få en friskare personal att få gå ifrån och göra någon form av fysisk aktivitet, kanske i samband med lunchen en dag i veckan.

Sjuktalen var 2014: 8,7 procent för omvårdnadsförvaltningen, närmar sig 10 procent nu!

Samhällsbyggnad hade 2,8 procent, kommunstyrelse med stab 3,6 procent och utbildningsförvaltningen 4,2 procent.

Det är bara den förvaltningen med högt sjuktal som inte har rätt till en friskvårdstimme i veckan och är också den förvaltning där det alltid skall sparas pengar på personalen!

Önskar svar från någon ansvarig om hur det kan vara så olika beroende på var man arbetar i kommunen!

Sjuksköterskorna

Hemsjukvården på Mellersta området

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.