03 mar 2016 06:00

03 mar 2016 06:00

Skövdepolitikernas meritlista

SKÖVDE KOMMUN

1. Antagande av anbud på hyrbilar efter anbudstidens utgång.

2. Försäljning av centralt belägen fastighet utan anbudsförfarande.

3. Buklanda – flygplatsen.

4. Insatsen för nedläggning av Karlsborgsbanan.

5. Flytt av välbelägen ambulansstation från KSS.

6. Tillåtelse att bygga tingshus i kulturellt värdefull miljö.

7. Turerna om Regionens hus. Det finns säkert tillräckliga lokaler i Mariestad!

8. Inskränkningen för Skövdebostäder.

9. Busstrafiken år 1993, då man ”skänkte bort” BTA.

10. Vassleledningen från mejeriet.

11. Biogasen – var är kommunens el-bil?

12. Indragning av äldreboenden.

13. Nedvärdering av kommunala kök beträffande mat till äldre.

14. Skolkarusellen.

15. Billingensatsningen. Borde vara föremål för granskning av grävande journalister – bör ge ”Guldspaden”.

Memoria

2. Försäljning av centralt belägen fastighet utan anbudsförfarande.

3. Buklanda – flygplatsen.

4. Insatsen för nedläggning av Karlsborgsbanan.

5. Flytt av välbelägen ambulansstation från KSS.

6. Tillåtelse att bygga tingshus i kulturellt värdefull miljö.

7. Turerna om Regionens hus. Det finns säkert tillräckliga lokaler i Mariestad!

8. Inskränkningen för Skövdebostäder.

9. Busstrafiken år 1993, då man ”skänkte bort” BTA.

10. Vassleledningen från mejeriet.

11. Biogasen – var är kommunens el-bil?

12. Indragning av äldreboenden.

13. Nedvärdering av kommunala kök beträffande mat till äldre.

14. Skolkarusellen.

15. Billingensatsningen. Borde vara föremål för granskning av grävande journalister – bör ge ”Guldspaden”.

Memoria

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.