04 mar 2016 06:00

04 mar 2016 06:00

Nej till högre hemtjänstavgift

ÄLDREOMSORGEN

Drabbar. Regeringen vill ge landets kommuner möjlighet att höja avgiften för hemtjänst och särskilt boende med cirka 200 kronor per månad från den 1 juli i år. Samtidigt minskar regeringen statsbidraget till kommunerna med samma summa.

Det blir alltså inte mer pengar till kommunerna för högre kvalitet i omsorgen, utan det finns risk att de även höjer avgifter för trygghetslarm och matlådor.

Från SPF Seniorerna vill vi därför vara tydliga med att höjda omsorgsavgifter drabbar de mest utsatta äldre – de som har störst omsorgsbehov och lägre inkomster.

Avgiftshöjningen äter nämligen upp förändringar i pension, skatt och bostadstillägg som infördes vid årsskiftet. För en ogift snittpensionär med hemtjänst blir det cirka 1 200 kronor mindre i plånboken på årsbasis om avgiftshöjningen blir verklighet.

Pensionärer som har hemtjänst eller bor i särskilt boende riskerar att drabbas av en avgiftshöjning, även de som redan har låga pensioner och stort behov av omsorg och stöd. SPF Seniorerna har därför startat http://hemtjänstuppropet.se, där man kan skriva under en protestlista emot avgiftshöjningen, med målet att regeringen drar tillbaka sitt förslag.

Ruby Lindström

ordförande

SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet

Det blir alltså inte mer pengar till kommunerna för högre kvalitet i omsorgen, utan det finns risk att de även höjer avgifter för trygghetslarm och matlådor.

Från SPF Seniorerna vill vi därför vara tydliga med att höjda omsorgsavgifter drabbar de mest utsatta äldre – de som har störst omsorgsbehov och lägre inkomster.

Avgiftshöjningen äter nämligen upp förändringar i pension, skatt och bostadstillägg som infördes vid årsskiftet. För en ogift snittpensionär med hemtjänst blir det cirka 1 200 kronor mindre i plånboken på årsbasis om avgiftshöjningen blir verklighet.

Pensionärer som har hemtjänst eller bor i särskilt boende riskerar att drabbas av en avgiftshöjning, även de som redan har låga pensioner och stort behov av omsorg och stöd. SPF Seniorerna har därför startat http://hemtjänstuppropet.se, där man kan skriva under en protestlista emot avgiftshöjningen, med målet att regeringen drar tillbaka sitt förslag.

Ruby Lindström

ordförande

SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.