05 mar 2016 06:00

05 mar 2016 06:00

Elfstrand sprider en falsk bild

FLYKTINGKRISEN

Replik. Elfstrand har rätt i sin rubrik ”Megakris för EU och regeringen” och i att Sveriges regering inte försvarar FN-konventionerna (SLA 3/3). Men sedan spårar det ut. Och därför gör jag det jag kan göra – påtalar felaktigheterna.

Enligt SCB är de välutbildade få bland migranterna. Ingen svälter ihjäl och det är inte krig i Turkiet, Grekland, Tyskland, Danmark m.fl. Därmed följs inte FN-kravet att stanna i första säkra land – asylskäl saknas därför. Sverige återför inte ”vilsekomna” barn till sina föräldrar i de länder där de är medborgare – och följer därför inte barnkonventionen.

Orsaken till dagens kris är att folk flyr för att få det bättre. Politikernas kris är att de försökt förtiga detta och gett uppehållstillstånd/stiftat lagar i strid med FN-konventionerna. Det visar också på den dubbelmoral som ligger bakom många EU- och FN-beslut – det handlar om att utåt vara eniga, men att alla är medvetna om att var och en tänker tolka besluten på det sätt som passar dem själva. Cyniskt javisst – men inte värre än att Elfstrand envist sprider en falsk bild av vad som sker.

Christer Bratt

Enligt SCB är de välutbildade få bland migranterna. Ingen svälter ihjäl och det är inte krig i Turkiet, Grekland, Tyskland, Danmark m.fl. Därmed följs inte FN-kravet att stanna i första säkra land – asylskäl saknas därför. Sverige återför inte ”vilsekomna” barn till sina föräldrar i de länder där de är medborgare – och följer därför inte barnkonventionen.

Orsaken till dagens kris är att folk flyr för att få det bättre. Politikernas kris är att de försökt förtiga detta och gett uppehållstillstånd/stiftat lagar i strid med FN-konventionerna. Det visar också på den dubbelmoral som ligger bakom många EU- och FN-beslut – det handlar om att utåt vara eniga, men att alla är medvetna om att var och en tänker tolka besluten på det sätt som passar dem själva. Cyniskt javisst – men inte värre än att Elfstrand envist sprider en falsk bild av vad som sker.

Christer Bratt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.