05 mar 2016 06:00

05 mar 2016 06:00

Girighet går före moral och etik

TINGSHUSPARKEN

Så är den juridiska striden om Tingshusparken över, eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte lämnat prövningstillstånd för vårt överklagande av detaljplanen för Rönnen 8 och del av Skövde 4:310. Så nu återstår moral och etik.

Skövdebor!

Tingshusparken är första steget på den skövling av våra centrala grönområden som kommer att ske enligt ”fördjupad översiktsplan för centrala Skövde” som nu varit utställd för granskning.

Vi förstår fortfarande inte att Skövde kommuns politiker kan fatta beslut om att skövla centrala grönområden i staden, till förmån för privata ekonomiska intressen framför ditt och mitt välbefinnande.

Det börjar bli en vana för oss kommuninnevånare att kommunen subventionerar byggbranschen så att fastighetsägarna kan göra mycket stora vinster på skattebetalarnas bekostnad. Det senaste exemplet är ju förslaget om utbyggnaden av fritidsområdet i anslutning till First Hotel Billingehus.

Girighet stödd med våra pengar går tydligen före moral och etik inom Skövde kommun.

Vi vill att kommunstyrelsen, i Skaraborgs läns allehanda, redovisar alla fakta som gäller den nu aktuella försäljningen av Tingshusparken och kommande försäljningar av parkmarksområden i centrala Skövde såsom Garpaparken och Sikaparken för att nämna några.

När det gäller försäljningen av Tingshusparken vill vi att kommunstyrelsen på samma sätt redovisar svar på följande frågor:

• Vad är anledningen till att Arne Lorentzon AB har blivit involverad i byggnationen i Tingshusparken?

• Har andra bygg- och fastighetsföretag inom och utom kommunen blivit erbjudna att bebygga Tingshusparken?

• Om inte så är fallet, varför har inte något anbudsförfarande ägt rum?

• Vilken prispolicy gäller för kommunens försäljning av olika sorters mark t.ex. parkmark?

• Har Arne Lorentzon AB fått någon form av rabatterat pris på grund av någon orsak som inte är officiell? En orsak kan ju vara att fastighetsbolaget inte fick riva tingshuset och bygga två punkthus på Rönnen 8.

• Vilket pris skall Arne Lorentzon AB betala för marken och vad ingår i köpet?

• Vem bekostar (kommunen eller Arne Lorentzon AB):

1. Flyttning av ledningar, transformatorstation, busshållplats, staty, ornäsbjörk och lönnallén?

2. Arkeologisk undersökning?

3. Geoteknisk undersökning?

4. Övrigt?

I förra veckan kom så nästa dråpslag mot det gamla Skövde, förslaget om att riva Livets Brunn och ersätta densamma med en plaskdamm.

Vår ytterligare fråga till kommunledningen: Varför måste man anlita arkitekter från Stockholm och Göteborg som tar fram tokiga förslag om hur centrala Skövde skall se ut i framtiden? Har inte några arkitekter verksamma i Skövde fått möjlighet att komma in med förslag som bevarar gamla Skövde och som Skövdeborna är nöjda med och som inte orsakar kritiska insändare och kommentarer på sociala medier?

Bevara gamla Skövde och bygg ett modernt centrum Nord med höga hus i anslutning till Elins Esplanad och Coop Forum eller i dess närhet.

Claes Göran Uvesten

Lennart Nordqvist

Rolf Becker

Björn Forsell

Åke Blom

Ingemar Eklund

Så är den juridiska striden om Tingshusparken över, eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte lämnat prövningstillstånd för vårt överklagande av detaljplanen för Rönnen 8 och del av Skövde 4:310. Så nu återstår moral och etik.

Skövdebor!

Tingshusparken är första steget på den skövling av våra centrala grönområden som kommer att ske enligt ”fördjupad översiktsplan för centrala Skövde” som nu varit utställd för granskning.

Vi förstår fortfarande inte att Skövde kommuns politiker kan fatta beslut om att skövla centrala grönområden i staden, till förmån för privata ekonomiska intressen framför ditt och mitt välbefinnande.

Det börjar bli en vana för oss kommuninnevånare att kommunen subventionerar byggbranschen så att fastighetsägarna kan göra mycket stora vinster på skattebetalarnas bekostnad. Det senaste exemplet är ju förslaget om utbyggnaden av fritidsområdet i anslutning till First Hotel Billingehus.

Girighet stödd med våra pengar går tydligen före moral och etik inom Skövde kommun.

Vi vill att kommunstyrelsen, i Skaraborgs läns allehanda, redovisar alla fakta som gäller den nu aktuella försäljningen av Tingshusparken och kommande försäljningar av parkmarksområden i centrala Skövde såsom Garpaparken och Sikaparken för att nämna några.

När det gäller försäljningen av Tingshusparken vill vi att kommunstyrelsen på samma sätt redovisar svar på följande frågor:

• Vad är anledningen till att Arne Lorentzon AB har blivit involverad i byggnationen i Tingshusparken?

• Har andra bygg- och fastighetsföretag inom och utom kommunen blivit erbjudna att bebygga Tingshusparken?

• Om inte så är fallet, varför har inte något anbudsförfarande ägt rum?

• Vilken prispolicy gäller för kommunens försäljning av olika sorters mark t.ex. parkmark?

• Har Arne Lorentzon AB fått någon form av rabatterat pris på grund av någon orsak som inte är officiell? En orsak kan ju vara att fastighetsbolaget inte fick riva tingshuset och bygga två punkthus på Rönnen 8.

• Vilket pris skall Arne Lorentzon AB betala för marken och vad ingår i köpet?

• Vem bekostar (kommunen eller Arne Lorentzon AB):

1. Flyttning av ledningar, transformatorstation, busshållplats, staty, ornäsbjörk och lönnallén?

2. Arkeologisk undersökning?

3. Geoteknisk undersökning?

4. Övrigt?

I förra veckan kom så nästa dråpslag mot det gamla Skövde, förslaget om att riva Livets Brunn och ersätta densamma med en plaskdamm.

Vår ytterligare fråga till kommunledningen: Varför måste man anlita arkitekter från Stockholm och Göteborg som tar fram tokiga förslag om hur centrala Skövde skall se ut i framtiden? Har inte några arkitekter verksamma i Skövde fått möjlighet att komma in med förslag som bevarar gamla Skövde och som Skövdeborna är nöjda med och som inte orsakar kritiska insändare och kommentarer på sociala medier?

Bevara gamla Skövde och bygg ett modernt centrum Nord med höga hus i anslutning till Elins Esplanad och Coop Forum eller i dess närhet.

Claes Göran Uvesten

Lennart Nordqvist

Rolf Becker

Björn Forsell

Åke Blom

Ingemar Eklund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.