05 mar 2016 06:00

05 mar 2016 06:00

Omoderna Skövde

FÖRTÄTNING

Grönområden. Det är tråkigt att vara del av en så omodern och gammalmodig stad som Skövde där man sitter fast i ett gammalt tänkande som förtätning. Varje millimeter av grönområden och parker skall bebyggas trots att det finns många andra områden att bebygga. En del tror till och med att detta är miljövänligt.

Det vore bättre om de styrande kunde uppdatera sig själva och skapa en modern och framåtsträvande stad där man inser det viktiga i grönområden. Det finns många exempel på sådana moderna städer i Sverige; Kalmar, Växjö och Örebro. I många moderna städer river man industritomter m.m. och skapar grönområden eftersom man vet att människor mår bra av detta. I Skövde går de styrande åt motsatt håll.

Skattebetalare

Det vore bättre om de styrande kunde uppdatera sig själva och skapa en modern och framåtsträvande stad där man inser det viktiga i grönområden. Det finns många exempel på sådana moderna städer i Sverige; Kalmar, Växjö och Örebro. I många moderna städer river man industritomter m.m. och skapar grönområden eftersom man vet att människor mår bra av detta. I Skövde går de styrande åt motsatt håll.

Skattebetalare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.