05 mar 2016 06:00

05 mar 2016 06:00

Tillsammans kan vi skapa ett jämställt samhälle

Debatt:

Måndagen den 7 mars ordnar stadsbiblioteket ytterligare ett arrangemang för Mångsidiga måndagar. Där visas UN Women Skaraborgs BH-utställning och jag har fått möjlighet att hålla ett föredrag om FN:s kvinnokonvention. Jämställdhet gynnar alla människor – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. För att ta jämställdhetsarbetet framåt behöver vi våga tala om jämställdhet som allas gemensamma ansvar. Gemensamt ansvar och engagemang är en viktig förutsättning för jämställdhet.

UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor, män och kvinnor, världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Jämställdhet har länge setts och behandlats som en kvinnofråga. Jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en fråga om mänsklig rättighet och angår därför oss alla.

Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas. Kvinnor och män ska ges samma makt att forma samhället och sina liv så att vårt samhälle och varje enskild människa når sin fulla potential.

Därför måste löneskillnaderna mellan kvinnor och män minska, det går alldeles för långsamt. Andelen kvinnor på ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor och förvaltning måste öka. Kvinnors försämrade hälsa, inom arbetslivet och övriga livet, måste bekämpas. För att uppnå detta är kampen mot mäns våld mot kvinnor nödvändig.

Det är dags att fler män kliver fram och engagerar sig för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Vi uppmanar alla män att vara med och ta sin del av ansvaret: på jobbet, i familjen och bland vänner. Det är vi alla som bor i Sverige som tillsammans formar vårt land.

UN Women nationell kommitté Sveriges vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Vi arbetar aktivt med kampanjen HeForShe för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vårt mål är att skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, civilsamhälle, näringsliv, universitet och skolor för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

Internationella kvinnodagen är en dag att fira men också reflektera över hur fler kan bli delaktiga i att skapa ett jämställt samhälle fritt från könsdiskriminering. HeForShe är ett sätt.

Monica Green

ordförande för UN women Nationell kommitté Sverige

Måndagen den 7 mars ordnar stadsbiblioteket ytterligare ett arrangemang för Mångsidiga måndagar. Där visas UN Women Skaraborgs BH-utställning och jag har fått möjlighet att hålla ett föredrag om FN:s kvinnokonvention. Jämställdhet gynnar alla människor – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. För att ta jämställdhetsarbetet framåt behöver vi våga tala om jämställdhet som allas gemensamma ansvar. Gemensamt ansvar och engagemang är en viktig förutsättning för jämställdhet.

UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor, män och kvinnor, världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Jämställdhet har länge setts och behandlats som en kvinnofråga. Jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en fråga om mänsklig rättighet och angår därför oss alla.

Hämmande könsroller och strukturer ska bekämpas. Kvinnor och män ska ges samma makt att forma samhället och sina liv så att vårt samhälle och varje enskild människa når sin fulla potential.

Därför måste löneskillnaderna mellan kvinnor och män minska, det går alldeles för långsamt. Andelen kvinnor på ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor och förvaltning måste öka. Kvinnors försämrade hälsa, inom arbetslivet och övriga livet, måste bekämpas. För att uppnå detta är kampen mot mäns våld mot kvinnor nödvändig.

Det är dags att fler män kliver fram och engagerar sig för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Vi uppmanar alla män att vara med och ta sin del av ansvaret: på jobbet, i familjen och bland vänner. Det är vi alla som bor i Sverige som tillsammans formar vårt land.

UN Women nationell kommitté Sveriges vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Vi arbetar aktivt med kampanjen HeForShe för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vårt mål är att skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, civilsamhälle, näringsliv, universitet och skolor för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

Internationella kvinnodagen är en dag att fira men också reflektera över hur fler kan bli delaktiga i att skapa ett jämställt samhälle fritt från könsdiskriminering. HeForShe är ett sätt.

Monica Green

ordförande för UN women Nationell kommitté Sverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.