05 mar 2016 06:00

05 mar 2016 06:00

Viktigt skapa mötesplatser

HERTIG JOHANS TORG

Levande. Utgångspunkten för hela det pågående arbetet med Hertig Johans gata och torg är att utveckla stadskärnan så att den blir aktiv och levande. I modern stadsplanering är det viktigt att skapa mötesplatser och arbeta med tydliga stråk.

Vi vill poängtera att vi är i uppstarten av processen och att det i nuläget bara finns en idé om hur Hertig Johans torg skulle kunna göras om. Idén är ännu inte bearbetad eller politiskt behandlad. Utgångspunkten är att arbeta med två axlar – dels Hertig Johans gata från Resecentrum och upp mot Stadshuset, dels en diagonal med riktning från Commerce mot S:ta Helena kyrka.

Tillbakablickar i Skövdes historia har legat till grund för utformningsidén samtidigt som vi önskar ett torg och en gata som ska kännas moderna under lång tid framöver.

Anna Möller

sektor samhällsbyggnad

Vi vill poängtera att vi är i uppstarten av processen och att det i nuläget bara finns en idé om hur Hertig Johans torg skulle kunna göras om. Idén är ännu inte bearbetad eller politiskt behandlad. Utgångspunkten är att arbeta med två axlar – dels Hertig Johans gata från Resecentrum och upp mot Stadshuset, dels en diagonal med riktning från Commerce mot S:ta Helena kyrka.

Tillbakablickar i Skövdes historia har legat till grund för utformningsidén samtidigt som vi önskar ett torg och en gata som ska kännas moderna under lång tid framöver.

Anna Möller

sektor samhällsbyggnad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.