07 mar 2016 06:00

07 mar 2016 06:00

Ett utmanande och stimulerande uppdrag

NÄRINGSLIVSCHEF

Både Bjarne Petterson, Västsvenska Handelskammaren, och David Seiving, Näringslivsforum Skövde, har i SLA delgett sina tankar om Skövde kommuns aktuella rekrytering av näringslivschef. De framhåller hur viktiga näringslivsfrågor är för Skövdes utveckling och vilken betydelse näringslivschefen har för att driva dessa. Jag kan bara instämma – vi är helt överens.

Att Skövde kommun aktivt arbetar med att utveckla förutsättningarna för näringslivet, och för ökad tillväxt, är av största vikt för att vi ska förverkliga Vision Skövde 2025. Vår näringslivschef är en nyckelperson när det gäller att leda och samordna det arbetet – både inom vår egen organisation och i samverkan med externa parter.

Den politiska ledningen i Skövde kommun har pekat ut en tydlig riktning för detta arbete, vilket innebär att tillväxt såväl som framgångsrik näringslivsutveckling är strategiskt viktiga frågor för oss. Detta betyder att vår rekrytering av näringslivschef kommer att fokusera just på att hitta en person med den drivkraft och erfarenhet samt de förmågor, nätverk och kunskaper som krävs för att nå de höga ambitioner och mål Skövde kommun har.

Jag vågar påstå att den personen får ett av kommunens just nu mest utmanande och stimulerande uppdrag. Skövde har ett expansivt och branschmässigt spännande näringsliv med små, stora, lokala, nationella och globala företag. Tillsammans med andra betydande arbetsplatser som till exempel Skaraborgs sjukhus Skövde, Försvarsmakten och Högskolan i Skövde gör det vår kommun till ett centrum i en stor och viktig arbetsmarknadsregion. Näringslivschefen i Skövde kommun blir därför en nyckelperson, inte bara i ett lokalt utan också i ett regionalt perspektiv.

Tjänsten som näringslivschef i Skövde kommun annonseras ut inom kort.

Tomas Fellbrandt

kommundirektör Skövde kommun

Både Bjarne Petterson, Västsvenska Handelskammaren, och David Seiving, Näringslivsforum Skövde, har i SLA delgett sina tankar om Skövde kommuns aktuella rekrytering av näringslivschef. De framhåller hur viktiga näringslivsfrågor är för Skövdes utveckling och vilken betydelse näringslivschefen har för att driva dessa. Jag kan bara instämma – vi är helt överens.

Att Skövde kommun aktivt arbetar med att utveckla förutsättningarna för näringslivet, och för ökad tillväxt, är av största vikt för att vi ska förverkliga Vision Skövde 2025. Vår näringslivschef är en nyckelperson när det gäller att leda och samordna det arbetet – både inom vår egen organisation och i samverkan med externa parter.

Den politiska ledningen i Skövde kommun har pekat ut en tydlig riktning för detta arbete, vilket innebär att tillväxt såväl som framgångsrik näringslivsutveckling är strategiskt viktiga frågor för oss. Detta betyder att vår rekrytering av näringslivschef kommer att fokusera just på att hitta en person med den drivkraft och erfarenhet samt de förmågor, nätverk och kunskaper som krävs för att nå de höga ambitioner och mål Skövde kommun har.

Jag vågar påstå att den personen får ett av kommunens just nu mest utmanande och stimulerande uppdrag. Skövde har ett expansivt och branschmässigt spännande näringsliv med små, stora, lokala, nationella och globala företag. Tillsammans med andra betydande arbetsplatser som till exempel Skaraborgs sjukhus Skövde, Försvarsmakten och Högskolan i Skövde gör det vår kommun till ett centrum i en stor och viktig arbetsmarknadsregion. Näringslivschefen i Skövde kommun blir därför en nyckelperson, inte bara i ett lokalt utan också i ett regionalt perspektiv.

Tjänsten som näringslivschef i Skövde kommun annonseras ut inom kort.

Tomas Fellbrandt

kommundirektör Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.