07 mar 2016 06:00

07 mar 2016 06:00

Fler poliser och skärpta straff för ett tryggare Skaraborg

Debatt:

Nu utmanas tryggheten bland annat i Skaraborg. Det är oacceptabelt. Polisen har presenterat en rapport som visar att 53 områden i Sverige är utsatta för allvarlig brottslighet. Trygghet och säkerhet är en grundläggande förutsättning för livskvalitet. För att skapa ett tryggare Skaraborg och Sverige behövs fler poliser, skärpta straff och att fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott. Och det är skyndsamt.

Vi moderater har tidigare lämnat besked om att 1 000 nya poliser behövs. Det håller vi fast vid. Det är dessutom en lägsta siffra. Ytterligare förstärkningar kan bli nödvändiga. Vi vill återinföra målet om minst 20 000 poliser, vilket den svaga vänsterregeringen tyvärr, valde att ta bort i sin budgetproposition, utan hänsyn till den verklighet med bland annat ökat terrorhot och stora migrationsströmmar som vi har i dag.

Samhället måste dessutom visa att brott inte accepteras, vilket är svårt då många brott i dag straffas med en nivå som inte står i relation till allvaret i brotten. Därför vill vi även ha skärpta straff för allvarliga våldsbrott.

För att brott skall leda till utvisning krävs det i dag att brottet leder till annan påföljd än böter, och att det finns en risk för återfall, eller att brottet är av allvarligare slag med ett straffvärde på enligt praxis cirka ett års fängelse eller längre. Vi anser istället att det ska finnas förutsättningar att utvisa en person som inte är svensk medborgare och som begår brott som är så allvarliga att de leder till mellan sex och tolv månaders fängelse även då det inte finns en återfallsrisk. Det behövs för ett tryggare Sverige och Skaraborg.

Moderaterna och allianspartierna har redan drivit igenom flertalet förbättringar och förstärkningar, och under våren 2015 skrevs historia i riksdagen då hela 29 skarpa beslut att ytterligare skärpa straff och fortsätta öka tryggheten för människor gick igenom. Men mer måste göras. Samhället och tryggheten måste fungera för alla – i Skaraborg och Sverige.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Nu utmanas tryggheten bland annat i Skaraborg. Det är oacceptabelt. Polisen har presenterat en rapport som visar att 53 områden i Sverige är utsatta för allvarlig brottslighet. Trygghet och säkerhet är en grundläggande förutsättning för livskvalitet. För att skapa ett tryggare Skaraborg och Sverige behövs fler poliser, skärpta straff och att fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott. Och det är skyndsamt.

Vi moderater har tidigare lämnat besked om att 1 000 nya poliser behövs. Det håller vi fast vid. Det är dessutom en lägsta siffra. Ytterligare förstärkningar kan bli nödvändiga. Vi vill återinföra målet om minst 20 000 poliser, vilket den svaga vänsterregeringen tyvärr, valde att ta bort i sin budgetproposition, utan hänsyn till den verklighet med bland annat ökat terrorhot och stora migrationsströmmar som vi har i dag.

Samhället måste dessutom visa att brott inte accepteras, vilket är svårt då många brott i dag straffas med en nivå som inte står i relation till allvaret i brotten. Därför vill vi även ha skärpta straff för allvarliga våldsbrott.

För att brott skall leda till utvisning krävs det i dag att brottet leder till annan påföljd än böter, och att det finns en risk för återfall, eller att brottet är av allvarligare slag med ett straffvärde på enligt praxis cirka ett års fängelse eller längre. Vi anser istället att det ska finnas förutsättningar att utvisa en person som inte är svensk medborgare och som begår brott som är så allvarliga att de leder till mellan sex och tolv månaders fängelse även då det inte finns en återfallsrisk. Det behövs för ett tryggare Sverige och Skaraborg.

Moderaterna och allianspartierna har redan drivit igenom flertalet förbättringar och förstärkningar, och under våren 2015 skrevs historia i riksdagen då hela 29 skarpa beslut att ytterligare skärpa straff och fortsätta öka tryggheten för människor gick igenom. Men mer måste göras. Samhället och tryggheten måste fungera för alla – i Skaraborg och Sverige.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.