07 mar 2016 06:00

07 mar 2016 06:00

Fler skyltar behövs

TRÄNGEN

Det är inte bara parkeringsbekymmer i Trängen. Anläggningen som ligger mellan Södra och Norra Trängallén används som någon slags rondell, här kör man medsols och motsols, korsar gång- och cykelbana. Enligt kommunen så är anläggningen till för tjänstefordon, icke för privatfordon. Västra stenbelagda ytan är till för tjänstefordon och östra biltrafik förbjuden. Så här behövs det verkligen skyltas upp.

Resultat

Det är inte bara parkeringsbekymmer i Trängen. Anläggningen som ligger mellan Södra och Norra Trängallén används som någon slags rondell, här kör man medsols och motsols, korsar gång- och cykelbana. Enligt kommunen så är anläggningen till för tjänstefordon, icke för privatfordon. Västra stenbelagda ytan är till för tjänstefordon och östra biltrafik förbjuden. Så här behövs det verkligen skyltas upp.

Resultat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.