07 mar 2016 06:00

07 mar 2016 06:00

Låt er inte förföras

SKÖVDE CENTRUM

Livets brunn. Det är inte mycket som förvånar mig längre när det gäller planering i Skövde centrum. Att bevara och värdesätta vackra gamla miljöer och, som i fallet med Livets brunn, konsten, finns inte i politikernas sinnevärld. Hur kunde t.ex. bygglov ges till den vidriga tingshuskolossen på Erik Ugglas plats? En av Skövdes vackraste delar totalförstördes i och med denna. Alternativa tomter saknades inte.

Att förfula kyrkparken med skridskobanan med tillbehör vittnar inte om något estetiskt tänkande. Att ha en central skridskobana är i sig positivt men valet av plats är mindre lyckat. Hertig Johans torg har ju gott om plats vintertid och kunde varit ett alternativ.

När det gäller Livets brunn är det bara att beklaga. Hur kan arkitekten påstå att den är otidsenlig när det gäller våld mot kvinnor? Vilken värld lever han i? Detta våld matas vi med dagligen och konstens uppgift är väl att beröra, att känna, tänka och reflektera. Livets brunn är ett värdefullt dokument som bör bevaras på plats åt eftervärlden.

Avslutningsvis vädjar jag till Skövdes politiker att inte låta er förföras av oinvigdas förslag.

Anne Gustafson

Att förfula kyrkparken med skridskobanan med tillbehör vittnar inte om något estetiskt tänkande. Att ha en central skridskobana är i sig positivt men valet av plats är mindre lyckat. Hertig Johans torg har ju gott om plats vintertid och kunde varit ett alternativ.

När det gäller Livets brunn är det bara att beklaga. Hur kan arkitekten påstå att den är otidsenlig när det gäller våld mot kvinnor? Vilken värld lever han i? Detta våld matas vi med dagligen och konstens uppgift är väl att beröra, att känna, tänka och reflektera. Livets brunn är ett värdefullt dokument som bör bevaras på plats åt eftervärlden.

Avslutningsvis vädjar jag till Skövdes politiker att inte låta er förföras av oinvigdas förslag.

Anne Gustafson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.