07 mar 2016 06:00

07 mar 2016 06:00

Många som klagat

UTSPRINGET

Då var de alltså bestämt att det ska vara gemensamt utspring för årets studenter på Arena Skövde. För några dagar sedan hade SLA en artikel om det gemensamma utspringet, och där stod att rektorerna eller studentkommittén inte fått några negativa åsikter.

Jag tar studenten i år och när jag och resten av min klass fick reda på detta så var det bara negativa åsikter. Klassen har även en som sitter i studentkommittén och hon skulle självklart föra vidare detta för hon var inte heller nöjd med detta beslut. Har även hört andra på skolan klaga om detta. Hur kan ni inte fått höra några negativa åsikter Gymnasium Skövde?

Elev

Då var de alltså bestämt att det ska vara gemensamt utspring för årets studenter på Arena Skövde. För några dagar sedan hade SLA en artikel om det gemensamma utspringet, och där stod att rektorerna eller studentkommittén inte fått några negativa åsikter.

Jag tar studenten i år och när jag och resten av min klass fick reda på detta så var det bara negativa åsikter. Klassen har även en som sitter i studentkommittén och hon skulle självklart föra vidare detta för hon var inte heller nöjd med detta beslut. Har även hört andra på skolan klaga om detta. Hur kan ni inte fått höra några negativa åsikter Gymnasium Skövde?

Elev

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.