08 mar 2016 06:00

08 mar 2016 06:00

Måla om först!

HOTELL WETTERN

Man läser nu i dagspressen att byggnadsnämnden i Karlsborgs kommun beviljat ägaren till gamla Hotell Wettern tillstånd till utbyggnad av lokalerna som idag används som flyktingförläggning.

Vad jag menar med att börja i rätt ända är att man i första läget skulle ålägga vederbörande att kosta på ny målarfärg på fastigheten som då skulle innebära att byggnadens fasad skulle ryckas upp från det läge den idag befinner sig och som mera påminner om en rivningsfastighet. Detta skulle kanske göra att det gamla hotellet skulle framstå i en bättre dager såväl för de boende som övriga kommuninnevånare.

Tomson

Man läser nu i dagspressen att byggnadsnämnden i Karlsborgs kommun beviljat ägaren till gamla Hotell Wettern tillstånd till utbyggnad av lokalerna som idag används som flyktingförläggning.

Vad jag menar med att börja i rätt ända är att man i första läget skulle ålägga vederbörande att kosta på ny målarfärg på fastigheten som då skulle innebära att byggnadens fasad skulle ryckas upp från det läge den idag befinner sig och som mera påminner om en rivningsfastighet. Detta skulle kanske göra att det gamla hotellet skulle framstå i en bättre dager såväl för de boende som övriga kommuninnevånare.

Tomson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.