08 mar 2016 06:00

08 mar 2016 06:00

Nolltolerans för våld mot kvinnor

Debatt:

En kvinna som blir slagen i ansiktet varje lördagskväll har något avgörande att berätta. Inte bara om en enskild mans försök att kontrollera henne genom sitt våld utan om samhället vi alla lever i.

Utan att för en sekund ursäkta det våld som just han utövar mot just henne har mäns våld mot kvinnor sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen i samhället.

Dagligen misshandlas kvinnor fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland så allvarligt att det leder till döden. I genomsnitt dödas 13 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott. 98 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män och killar och det är framför allt kvinnor och barn som utsätts för dessa brott.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och vi har politik både för ökad jämställdhet och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. För att stärka det förebyggande arbetet och det psykosociala stödet för dem som blivit utsatta för sexuellt våld kräver vi att regeringen tar initiativ till att skapa handlingsplaner mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder.

Här är ytterligare några av de åtgärder som är nödvändiga att genomföra för att uppnå nolltolerans för våld mot kvinnor:

• Tillsätt en haverikommission som ska se över varje fall där en kvinna mördats eller misshandlats till döds av en närstående man.

• Kvinnojourerna behöver tillräcklig och kontinuerlig finansiering för att kunna bedriva ett fungerande arbete på lång sikt. I årets statsbudget finns pengar avsatta för att kunna ge kvinnojourerna stabilare och mer långsiktig finansiering. Det är ett resultat av Vänsterpartiets krav på och förhandlingar med regeringen.

• Inför en särskild nätombudsman (NätO) för att motverka det utbredda hotet och hatet mot kvinnor på nätet.

En feministisk vänster har ett särskilt ansvar att peka på hur våldet mot kvinnorna har sin rot både i att män som grupp har mer makt och anses mer värda än kvinnor, och i den ekonomiska ojämlikheten där kvinnor har sämre villkor och lägre löner.

Vi måste också på allvar utmana maskulinitetsnormerna, alltså de bilder av hårda, våldsamma män som vi ständigt matas med, och hur de påverkar mäns beteenden och syn på framförallt kvinnor och hbtq-personer som svagare, bristfälliga och möjliga att ge sig på med våld, verbalt och fysiskt. Det är dags att göra upp med de bilderna som förminskar både män och kvinnor och skapar en grogrund för våldet.

Mäns våld mot kvinnor är inte biologiskt, det är inte ärftligt. Våldet är socialt skapat av oss människor och därför går det också att förändra.

Isabelle Ankarström

ordförande Vänsterpartiet Skövde

Gabryjel Blom

ersättare kommunfullmäktige Vänsterpartiet

En kvinna som blir slagen i ansiktet varje lördagskväll har något avgörande att berätta. Inte bara om en enskild mans försök att kontrollera henne genom sitt våld utan om samhället vi alla lever i.

Utan att för en sekund ursäkta det våld som just han utövar mot just henne har mäns våld mot kvinnor sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen i samhället.

Dagligen misshandlas kvinnor fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland så allvarligt att det leder till döden. I genomsnitt dödas 13 kvinnor varje år av en nuvarande eller tidigare partner. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma. 2014 anmäldes 20 300 sexualbrott. 98 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män och killar och det är framför allt kvinnor och barn som utsätts för dessa brott.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och vi har politik både för ökad jämställdhet och för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. För att stärka det förebyggande arbetet och det psykosociala stödet för dem som blivit utsatta för sexuellt våld kräver vi att regeringen tar initiativ till att skapa handlingsplaner mot våldtäkt och sexuellt våld med kartläggning av vilka områden som behöver förbättras och förslag på konkreta åtgärder.

Här är ytterligare några av de åtgärder som är nödvändiga att genomföra för att uppnå nolltolerans för våld mot kvinnor:

• Tillsätt en haverikommission som ska se över varje fall där en kvinna mördats eller misshandlats till döds av en närstående man.

• Kvinnojourerna behöver tillräcklig och kontinuerlig finansiering för att kunna bedriva ett fungerande arbete på lång sikt. I årets statsbudget finns pengar avsatta för att kunna ge kvinnojourerna stabilare och mer långsiktig finansiering. Det är ett resultat av Vänsterpartiets krav på och förhandlingar med regeringen.

• Inför en särskild nätombudsman (NätO) för att motverka det utbredda hotet och hatet mot kvinnor på nätet.

En feministisk vänster har ett särskilt ansvar att peka på hur våldet mot kvinnorna har sin rot både i att män som grupp har mer makt och anses mer värda än kvinnor, och i den ekonomiska ojämlikheten där kvinnor har sämre villkor och lägre löner.

Vi måste också på allvar utmana maskulinitetsnormerna, alltså de bilder av hårda, våldsamma män som vi ständigt matas med, och hur de påverkar mäns beteenden och syn på framförallt kvinnor och hbtq-personer som svagare, bristfälliga och möjliga att ge sig på med våld, verbalt och fysiskt. Det är dags att göra upp med de bilderna som förminskar både män och kvinnor och skapar en grogrund för våldet.

Mäns våld mot kvinnor är inte biologiskt, det är inte ärftligt. Våldet är socialt skapat av oss människor och därför går det också att förändra.

Isabelle Ankarström

ordförande Vänsterpartiet Skövde

Gabryjel Blom

ersättare kommunfullmäktige Vänsterpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.