08 mar 2016 06:00

08 mar 2016 06:00

Skärpning plogansvariga!

SNÖRÖJNING

Bukettvägen. Nu har jag tröttnat. Hela vintern har jag försökt att hålla min trottoar ren från snö. Så kommer plogbilen och så läggs det en lång snöhög på hela trottoaren. Ut och skotta igen. Har då snön plogats nattetid så är snön hård och tung.

Citerar Villaägaren nr. 1, 2016:” Värt att veta är att du inte är skyldig att föra bort snö som plogats upp på gångbanan från körbanan. Det är kommunens ansvar att göra detta” Skärpning plogansvariga!

Värt att veta är också att här på Bukettvägen har vi en trottoar, alltså på bara en sida. Vi är tvungna att gå på gatan då snövallar från plogning av körbanan läggs på trottoaren. Gatan är också smal och den snövall som läggs på trottoarfri sida innebär att gatan blir än smalare att köra bil och också gå på.

Kristina Gustafsdotter

Citerar Villaägaren nr. 1, 2016:” Värt att veta är att du inte är skyldig att föra bort snö som plogats upp på gångbanan från körbanan. Det är kommunens ansvar att göra detta” Skärpning plogansvariga!

Värt att veta är också att här på Bukettvägen har vi en trottoar, alltså på bara en sida. Vi är tvungna att gå på gatan då snövallar från plogning av körbanan läggs på trottoaren. Gatan är också smal och den snövall som läggs på trottoarfri sida innebär att gatan blir än smalare att köra bil och också gå på.

Kristina Gustafsdotter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.