08 mar 2016 06:00

08 mar 2016 06:00

Vad gör ni för att klara kraven?

FÖRSKOLAN

Är mamma till två små barn i förskolan och arbetar själv i förskolan. Jag undrar hur Skövde kommun kommer att möta Skolverkets nya riktmärken för storlekarna på barngrupperna i förskolan? De rekommenderar 6–12 barn i åldersgruppen 1–3 år och 9–15 barn i åldrarna 4–6 år. Idag ligger barngrupperna på 17–24 barn i en grupp. Alldeles för många barn på en liten yta och en stressig miljö för alla!

Hjo kommun gör redan planer för att minska barngrupperna, vad gör Skövde kommun?

Klara

Är mamma till två små barn i förskolan och arbetar själv i förskolan. Jag undrar hur Skövde kommun kommer att möta Skolverkets nya riktmärken för storlekarna på barngrupperna i förskolan? De rekommenderar 6–12 barn i åldersgruppen 1–3 år och 9–15 barn i åldrarna 4–6 år. Idag ligger barngrupperna på 17–24 barn i en grupp. Alldeles för många barn på en liten yta och en stressig miljö för alla!

Hjo kommun gör redan planer för att minska barngrupperna, vad gör Skövde kommun?

Klara

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.