09 mar 2016 06:00

09 mar 2016 06:00

Använd dina ögon och öron!

FLYKTINGAR

Replik. Till Christer Bratt (SLA 5/3).

I allt vad jag skriver utgår jag från min konkreta erfarenhet, jag arbetar med flyktingar från bl.a. Mellanöstern. Bland dem jag har mött från Syrien finns fyra läkare, en jurist, en lärare och en ingenjör. Det finns inga konkreta uppgifter om utbildningsnivå från Syrien på SCB. Det finns ett enkelt skäl att de från Syrien är välutbildade och det är att endast de välbärgade har råd att fly. Flyktvägen kantas av kriminella smugglarligor som tjänar pengar.

Svält, ja enligt en uppgift från en SVT-reporter. Förklaringen är att i detta härjade land så tjänar många inga pengar. Och mat kommer ej fram. Dublinkonventionen – inte FN – har satts ur spel delvis. Migrationsverket praktiserar den inte automatiskt.

Megakris för EU – Ja förvisso. Möte i Bryssel varje vecka. Den fria rörligheten har satts ur spel. Solidariteten finns inte längre utan alla sätter upp sina gränskontroller. Varför? Jo, man kommer inte överens. Grekland och nu Ungern ses inte som säkra länder. ID-kort/pass behövs mellan Sverige och Danmark. Jag kommer att åka med en förening till Danmark i maj och undrar vad som då händer.

Allt detta är en sann bild. EU:s kris skakar om grunderna i den enighet vi bör ha. Bästa alternativet är att man lyckas med fredsförhandlingarna i Syrien. För de flesta från Syrien vill inte lämna sitt land, bara det är fred.

P-O Elfstrand

I allt vad jag skriver utgår jag från min konkreta erfarenhet, jag arbetar med flyktingar från bl.a. Mellanöstern. Bland dem jag har mött från Syrien finns fyra läkare, en jurist, en lärare och en ingenjör. Det finns inga konkreta uppgifter om utbildningsnivå från Syrien på SCB. Det finns ett enkelt skäl att de från Syrien är välutbildade och det är att endast de välbärgade har råd att fly. Flyktvägen kantas av kriminella smugglarligor som tjänar pengar.

Svält, ja enligt en uppgift från en SVT-reporter. Förklaringen är att i detta härjade land så tjänar många inga pengar. Och mat kommer ej fram. Dublinkonventionen – inte FN – har satts ur spel delvis. Migrationsverket praktiserar den inte automatiskt.

Megakris för EU – Ja förvisso. Möte i Bryssel varje vecka. Den fria rörligheten har satts ur spel. Solidariteten finns inte längre utan alla sätter upp sina gränskontroller. Varför? Jo, man kommer inte överens. Grekland och nu Ungern ses inte som säkra länder. ID-kort/pass behövs mellan Sverige och Danmark. Jag kommer att åka med en förening till Danmark i maj och undrar vad som då händer.

Allt detta är en sann bild. EU:s kris skakar om grunderna i den enighet vi bör ha. Bästa alternativet är att man lyckas med fredsförhandlingarna i Syrien. För de flesta från Syrien vill inte lämna sitt land, bara det är fred.

P-O Elfstrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.