09 mar 2016 06:00

09 mar 2016 06:00

Vad händer med den öppna mötesplatsen?

HERTIG JOHANS TORG

Det har skrivits en hel del om Hertig Johans torg och Livets brunn de senaste dagarna. Självklart ska brunnen vara kvar! Nog om detta för tillfället.

Det finns däremot en del andra saker att fundera över angående torgets framtida förändring. Ett torg är för det mesta en öppen plats. Torg har i alla tider fungerat som en central samlingsplats för människor. Det kan ha varit i samband med marknader men även för mer ceremoniella sammankomster.

Att plantera fler träd på torget och förse det med fler sittplatser är självklart trevligt. Men vad händer med den öppna mötesplatsen? Platsen för aktiviteter, marknader och större sammankomster. Kommer den platsen att finnas kvar? Eller kommer Kyrkparken att få fylla även denna funktion? Precis som den blivit platsen för matfestivalen.

Torget sluttar ganska mycket och det finns därför tankar på att plana ut det. Det gamla torget före stadsbranden 1759 låg mer söderut och mitt för kyrkan. Det innebär att det som idag är torg en gång var platsen för de centrala tomterna i gamla Skövde. Eftersom det med mycket stor sannolikhet kan finnas rester kvar efter den medeltida staden krävs det enligt Kulturmiljölagen tillstånd för markingrepp. Jag hoppas att kommunens planerare är medvetna om detta. Vi vet nu att det finns gravar från 1000-talet vid kyrkan. Någonstans i närheten bör dessa människor ha bott.

Avslutningsvis vill jag ändå knyta an till Livets brunn och att den är, som man skriver, daterande. Namnet Hertig Johans torg är väl om något daterande. Hertig Johan var under en kort period i början av 1600-talet hertig över Östergötland och delar av Skaraborg. Under några år gjorde han visserligen Skövde till stiftsstad för hertigdömet. Men vad mer har han gjort för att förtjäna att få stadens torg och huvudgata uppkallad efter sig? Snarare ville han lägga ner Skövde! Vill man vara lite nyskapande så passa på och byt namn på torget. Utlys gärna en namntävling. Så slipper torget vara så daterande!

Göran Lundh

Det har skrivits en hel del om Hertig Johans torg och Livets brunn de senaste dagarna. Självklart ska brunnen vara kvar! Nog om detta för tillfället.

Det finns däremot en del andra saker att fundera över angående torgets framtida förändring. Ett torg är för det mesta en öppen plats. Torg har i alla tider fungerat som en central samlingsplats för människor. Det kan ha varit i samband med marknader men även för mer ceremoniella sammankomster.

Att plantera fler träd på torget och förse det med fler sittplatser är självklart trevligt. Men vad händer med den öppna mötesplatsen? Platsen för aktiviteter, marknader och större sammankomster. Kommer den platsen att finnas kvar? Eller kommer Kyrkparken att få fylla även denna funktion? Precis som den blivit platsen för matfestivalen.

Torget sluttar ganska mycket och det finns därför tankar på att plana ut det. Det gamla torget före stadsbranden 1759 låg mer söderut och mitt för kyrkan. Det innebär att det som idag är torg en gång var platsen för de centrala tomterna i gamla Skövde. Eftersom det med mycket stor sannolikhet kan finnas rester kvar efter den medeltida staden krävs det enligt Kulturmiljölagen tillstånd för markingrepp. Jag hoppas att kommunens planerare är medvetna om detta. Vi vet nu att det finns gravar från 1000-talet vid kyrkan. Någonstans i närheten bör dessa människor ha bott.

Avslutningsvis vill jag ändå knyta an till Livets brunn och att den är, som man skriver, daterande. Namnet Hertig Johans torg är väl om något daterande. Hertig Johan var under en kort period i början av 1600-talet hertig över Östergötland och delar av Skaraborg. Under några år gjorde han visserligen Skövde till stiftsstad för hertigdömet. Men vad mer har han gjort för att förtjäna att få stadens torg och huvudgata uppkallad efter sig? Snarare ville han lägga ner Skövde! Vill man vara lite nyskapande så passa på och byt namn på torget. Utlys gärna en namntävling. Så slipper torget vara så daterande!

Göran Lundh

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.