10 mar 2016 06:00

10 mar 2016 06:00

Det är roligare att säga ja

FLYKTINGAR

Replik. Angående Gunilla Bosaeus insändare i SLA 2 mars.

Inför EU-omröstningen 1994, hade Ja-sidan argumentet, ”Det är roligare att säga Ja”. Ett argument som talar för sig själv. Verkligheten är betydligt mer komplicerad än så.

Samma anda genomsyrar Gunilla Bosaeus insändare. Alltså, det är roligare att säga ja till migrationen. Och det säger väl de flesta, men det måste hanteras på rätt sätt, vilket det inte gör nu.

En arbetsmarknad som inte fungerar. Större delen nyanlända står vid sidan om. Bostäder, en stor brist på dessa, både för oss som redan bor här och självklart, för dem som kommer hit. Campingplatser, baracker byggs, tältläger slås upp, och även andra lokaler som egentligen inte är bostäder, får härbärgera asylsökande.

Vem talar om den ekonomiska delen av det här? Väldigt få. Migrationsverket betalar till kommunerna de första två åren, sedan får kommunerna själva ta hand om det.

Listan kan göras mycket längre på saker som inte hanteras på ett sådant sätt att det gagnar oss som redan bor i Sverige, eller de som kommer hit.

Som sagt, verkligheten är mer komplicerad än att enbart säga ja.

Conny Östling

Inför EU-omröstningen 1994, hade Ja-sidan argumentet, ”Det är roligare att säga Ja”. Ett argument som talar för sig själv. Verkligheten är betydligt mer komplicerad än så.

Samma anda genomsyrar Gunilla Bosaeus insändare. Alltså, det är roligare att säga ja till migrationen. Och det säger väl de flesta, men det måste hanteras på rätt sätt, vilket det inte gör nu.

En arbetsmarknad som inte fungerar. Större delen nyanlända står vid sidan om. Bostäder, en stor brist på dessa, både för oss som redan bor här och självklart, för dem som kommer hit. Campingplatser, baracker byggs, tältläger slås upp, och även andra lokaler som egentligen inte är bostäder, får härbärgera asylsökande.

Vem talar om den ekonomiska delen av det här? Väldigt få. Migrationsverket betalar till kommunerna de första två åren, sedan får kommunerna själva ta hand om det.

Listan kan göras mycket längre på saker som inte hanteras på ett sådant sätt att det gagnar oss som redan bor i Sverige, eller de som kommer hit.

Som sagt, verkligheten är mer komplicerad än att enbart säga ja.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.