10 mar 2016 06:00

10 mar 2016 06:00

Existensminimum är inte att ta ansvar

POLITIK

Replik. Till Ulrika Carlsson (C) SLA 5/3.

Ulrika Carlsson (C) hävdar att Centerpartiet tar ansvar när de föreslår lägre löner för nyanlända. Man vill lägga sig på en nivå som är 20–25 procent under det som idag är lägsta lön för människor som flytt hit från krig och terror. I all välvilja så klart. Om parterna på svensk arbetsmarknad inte pressar ner lönerna så vill C gå förbi den svenska modellen och lagstifta om lägre lön. Och detta kallar man för att man tar ansvar.

I Centerns Sverige vill man skapa en ny underklass som ska ställas mot svensk arbetarklass. Tidigare ville man hjälpa unga med samma metod. Låglöneekonomier präglas av bred fattigdom, stora orättvisor och utanförskap.

I samma veva vill man lösa bostadsbristen med marknadshyror. Vi har sett vad marknadslösningar på bostadsmarknaden gjort med omfattade utförsäljning av hyresrätter och chockhöjning av bostadsrättspriser. Marknadshyror skulle höja hyrorna i attraktiva bostadsområdet så endast kapitalstarka individer bosätta sig där de vill och vi övriga tvingas ut i periferin. Marknadshyror skapar inte bostäder men däremot ökar det klyftorna i samhället. För många människor i Sverige och speciellt i Skövde är hyresrätt det bästa alternativet till en bostad.

Här är några av våra viktigaste förslag:

• Investera där behoven är uppenbara och stora. I bostadsbyggande, upprustning av infrastruktur och i välfärdstjänsterna, där personalen behöver fler kollegor.

• Lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm och deltid en möjlighet – inte ett tvång.

• Facket ska ha rätt att ta strid för svenska kollektivavtal för alla arbetstagare oavsett bakgrund.

• Stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare. Inför rättsligt bindande avtal om lön och arbetsvillkor.

• Motverka fusk och överutnyttjande inom arbetsmarknadspolitiken: Maxgräns för antalet subventionerade anställningar per arbetsgivare.

• Riktade insatser i form av subventionerade anställningar och utbildning för personer som har svårt att få jobb.

• Höjda ersättningsnivåer, förbättrade möjligheter att deltidsstämpla, göra det möjligt för fler att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen.

• 25 miljarder kr till förmånliga topplån till fastighetsbolag, ett förslag som enligt experter skulle kunna ge upp till 50 000 nya hyresrätter per år.

• Framför allt, nyanlända är inte andra klassens människor och ska inte användas för att pressa ner löner och försämra arbetsrätten.

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde

Ulrika Carlsson (C) hävdar att Centerpartiet tar ansvar när de föreslår lägre löner för nyanlända. Man vill lägga sig på en nivå som är 20–25 procent under det som idag är lägsta lön för människor som flytt hit från krig och terror. I all välvilja så klart. Om parterna på svensk arbetsmarknad inte pressar ner lönerna så vill C gå förbi den svenska modellen och lagstifta om lägre lön. Och detta kallar man för att man tar ansvar.

I Centerns Sverige vill man skapa en ny underklass som ska ställas mot svensk arbetarklass. Tidigare ville man hjälpa unga med samma metod. Låglöneekonomier präglas av bred fattigdom, stora orättvisor och utanförskap.

I samma veva vill man lösa bostadsbristen med marknadshyror. Vi har sett vad marknadslösningar på bostadsmarknaden gjort med omfattade utförsäljning av hyresrätter och chockhöjning av bostadsrättspriser. Marknadshyror skulle höja hyrorna i attraktiva bostadsområdet så endast kapitalstarka individer bosätta sig där de vill och vi övriga tvingas ut i periferin. Marknadshyror skapar inte bostäder men däremot ökar det klyftorna i samhället. För många människor i Sverige och speciellt i Skövde är hyresrätt det bästa alternativet till en bostad.

Här är några av våra viktigaste förslag:

• Investera där behoven är uppenbara och stora. I bostadsbyggande, upprustning av infrastruktur och i välfärdstjänsterna, där personalen behöver fler kollegor.

• Lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm och deltid en möjlighet – inte ett tvång.

• Facket ska ha rätt att ta strid för svenska kollektivavtal för alla arbetstagare oavsett bakgrund.

• Stoppa utnyttjandet av arbetskraftsinvandrare. Inför rättsligt bindande avtal om lön och arbetsvillkor.

• Motverka fusk och överutnyttjande inom arbetsmarknadspolitiken: Maxgräns för antalet subventionerade anställningar per arbetsgivare.

• Riktade insatser i form av subventionerade anställningar och utbildning för personer som har svårt att få jobb.

• Höjda ersättningsnivåer, förbättrade möjligheter att deltidsstämpla, göra det möjligt för fler att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen.

• 25 miljarder kr till förmånliga topplån till fastighetsbolag, ett förslag som enligt experter skulle kunna ge upp till 50 000 nya hyresrätter per år.

• Framför allt, nyanlända är inte andra klassens människor och ska inte användas för att pressa ner löner och försämra arbetsrätten.

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.