10 mar 2016 06:00

10 mar 2016 06:00

Priset för rättsväsendet är för högt

SKATTEPENGAR

Sitter med en reflektion gällande det svenska rättsväsendet och kostnaderna av densamma efter den senaste tidens brutala våldsdåd. Naturligtvis med dominans av mordet på Lisa Holm.

Jag hävdar med bestämdhet att priset av det svenska rättsväsendet är för högt. För att inte tappa förtroendet helt för rättsväsendet vill jag inte ens veta vad de sammanlagda kostnaderna uppgår till. Jag ifrågasätter inte allas rätt till offentlig försvarsadvokat. Däremot är det inte rimligt att ha rätt att överklaga utan att ha något nytt att komma med, bara för att ur egenintresse som försvarsadvokat kunna fakturera skattebetalarna en gång till. Det blir för mycket kaka-på-kaka.

Nu skall ju fallet upp en tredje gång, med ny advokat, som naturligtvis genast begärt mer tid för att kunna sätta sig in i fallet, och samtidigt naturligtvis slå på taxametern. Vem bedömer rimligheten i hur mycket av de nedlagda timmarna som skall kunna faktureras till skattebetalarna? Tar man ett annat fall efter Saabs konkurs, visades ju att de av advokaterna fakturerade antalet timmar, nästan motsvarade att de jobbat dygnet runt i flera månaders tid. Och när försvarsadvokaterna ges rätten till att enträget försöka vända på sandkornen, då för det ju med sig kostnader även på åklagarsidan som inte kan lägga fallet och därmed kostnaderna bakom sig. Hela detta system måste kunna reformeras. Som det är idag är det väldigt kostnadsdrivande!

För mig som skattebetalare i ett av världens högst beskattade länder, ser jag hellre att mina skattepengar går till fler anställda i förskola/skola, bättre förutsättningar för att bedriva företag, bättre infrastruktur och/eller högre kvalitet inom äldreomsorg/sjukvård etc. Jag vill med insändaren påpeka att vi alla har ett ansvar att hushålla med våra gemensamma resurser och satsa pengarna där de gör mest nytta.

Rim och reson

Sitter med en reflektion gällande det svenska rättsväsendet och kostnaderna av densamma efter den senaste tidens brutala våldsdåd. Naturligtvis med dominans av mordet på Lisa Holm.

Jag hävdar med bestämdhet att priset av det svenska rättsväsendet är för högt. För att inte tappa förtroendet helt för rättsväsendet vill jag inte ens veta vad de sammanlagda kostnaderna uppgår till. Jag ifrågasätter inte allas rätt till offentlig försvarsadvokat. Däremot är det inte rimligt att ha rätt att överklaga utan att ha något nytt att komma med, bara för att ur egenintresse som försvarsadvokat kunna fakturera skattebetalarna en gång till. Det blir för mycket kaka-på-kaka.

Nu skall ju fallet upp en tredje gång, med ny advokat, som naturligtvis genast begärt mer tid för att kunna sätta sig in i fallet, och samtidigt naturligtvis slå på taxametern. Vem bedömer rimligheten i hur mycket av de nedlagda timmarna som skall kunna faktureras till skattebetalarna? Tar man ett annat fall efter Saabs konkurs, visades ju att de av advokaterna fakturerade antalet timmar, nästan motsvarade att de jobbat dygnet runt i flera månaders tid. Och när försvarsadvokaterna ges rätten till att enträget försöka vända på sandkornen, då för det ju med sig kostnader även på åklagarsidan som inte kan lägga fallet och därmed kostnaderna bakom sig. Hela detta system måste kunna reformeras. Som det är idag är det väldigt kostnadsdrivande!

För mig som skattebetalare i ett av världens högst beskattade länder, ser jag hellre att mina skattepengar går till fler anställda i förskola/skola, bättre förutsättningar för att bedriva företag, bättre infrastruktur och/eller högre kvalitet inom äldreomsorg/sjukvård etc. Jag vill med insändaren påpeka att vi alla har ett ansvar att hushålla med våra gemensamma resurser och satsa pengarna där de gör mest nytta.

Rim och reson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.