10 mar 2016 06:00

10 mar 2016 06:00

Välkomnar skärpta bemanningsregler

OMSORGEN

Förpliktigar. Regeringen har fattat beslut om skärpta regler gällande bemanning på särskilda boenden. Genom ett tillägg i socialtjänstförordningen vill man säkra att det finns personal dygnet runt. Den nya formuleringen innebär att personal ska rycka in utan dröjsmål.

Vi inom PRO Skövde välkomnar den skärpning som regeringen gör från den 15 april i år. Egentligen borde detta vara en självklarhet.

Den nya skrivningen förpliktigar. För PRO Skövde är det självklart att utan dröjsmål betyder tillräckligt med personal, dygnet runt, så den äldre får omedelbart stöd och hjälp. Det handlar om trygghet och säkerhet för den boende men också för de anhöriga.

PRO Skövde kommer att följa utvecklingen genom det kommunala pensionärsrådet, KPR. Det blir en test om kommunens tillit och vi förutsätter att kommunen inte bryter mot gällande lagstiftning.

Bengt Sjökvist

Ordförande PRO Skövde

Vi inom PRO Skövde välkomnar den skärpning som regeringen gör från den 15 april i år. Egentligen borde detta vara en självklarhet.

Den nya skrivningen förpliktigar. För PRO Skövde är det självklart att utan dröjsmål betyder tillräckligt med personal, dygnet runt, så den äldre får omedelbart stöd och hjälp. Det handlar om trygghet och säkerhet för den boende men också för de anhöriga.

PRO Skövde kommer att följa utvecklingen genom det kommunala pensionärsrådet, KPR. Det blir en test om kommunens tillit och vi förutsätter att kommunen inte bryter mot gällande lagstiftning.

Bengt Sjökvist

Ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.