11 mar 2016 06:00

11 mar 2016 06:00

Antalet tjänster har ökat

VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN

Den senaste tiden har SLA publicerat ett antal insändare som berört Skövde kommuns vård- och omsorgsverksamhet. Med anledning av det vill jag göra några förtydliganden kring vård- och omsorgsnämndens ekonomi och personalpolitik.

Drygt 30 procent av Skövde kommuns budget går till vård- och omsorgsverksamheter. De senaste fyra åren har vård- och omsorgsnämndens budget ökat med 3–4 procent per år. Det innebär att det totala utbudet av vård- och omsorgstjänster har ökat. Behov av olika tjänster kan öka och minska över tid, vilket gör att vissa enheter kan få ökade eller minskade uppdrag. Utifrån det anpassas också enheternas budget. För att klara framtidens utmaningar och för att öka kvalitén i våra verksamheter är det också nödvändigt att arbeta med nya och utvecklade metoder.

Under det senaste halvåret har vi förstärkt bemanningen på framförallt särskilda boenden med demensinriktning, men också inom hemvården, med stöd av riktade statsbidrag. Vi har parallellt med det, inom nämndens egen budget, förstärkt chefsorganisationen i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett nära ledarskap och bättre möjligheter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Rekryteringsbehov, sjuktal och friskvård är viktiga frågor där vård- och omsorgsnämnden jobbar tillsammans med vår egen sektor, arbetsgivarutskottet och HR (personalavdelningen). Fram till 2015 var varje nämnd en egen anställningsmyndighet. Det innebar bland annat att anställningsförhållanden till viss del såg olika ut mellan förvaltningarna. Från och med 1 januari 2015 är kommunstyrelsen en gemensam anställningsmyndighet, vilket vi ser positivt på. Ett syfte med det är att vissa frågor, till exempel friskvårdsmöjligheter, på sikt ska hanteras mer likvärdigt inom kommunen.

Theres Sahlström (M)

ordförande vård- och omsorgsnämnden, Skövde kommun

Den senaste tiden har SLA publicerat ett antal insändare som berört Skövde kommuns vård- och omsorgsverksamhet. Med anledning av det vill jag göra några förtydliganden kring vård- och omsorgsnämndens ekonomi och personalpolitik.

Drygt 30 procent av Skövde kommuns budget går till vård- och omsorgsverksamheter. De senaste fyra åren har vård- och omsorgsnämndens budget ökat med 3–4 procent per år. Det innebär att det totala utbudet av vård- och omsorgstjänster har ökat. Behov av olika tjänster kan öka och minska över tid, vilket gör att vissa enheter kan få ökade eller minskade uppdrag. Utifrån det anpassas också enheternas budget. För att klara framtidens utmaningar och för att öka kvalitén i våra verksamheter är det också nödvändigt att arbeta med nya och utvecklade metoder.

Under det senaste halvåret har vi förstärkt bemanningen på framförallt särskilda boenden med demensinriktning, men också inom hemvården, med stöd av riktade statsbidrag. Vi har parallellt med det, inom nämndens egen budget, förstärkt chefsorganisationen i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett nära ledarskap och bättre möjligheter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Rekryteringsbehov, sjuktal och friskvård är viktiga frågor där vård- och omsorgsnämnden jobbar tillsammans med vår egen sektor, arbetsgivarutskottet och HR (personalavdelningen). Fram till 2015 var varje nämnd en egen anställningsmyndighet. Det innebar bland annat att anställningsförhållanden till viss del såg olika ut mellan förvaltningarna. Från och med 1 januari 2015 är kommunstyrelsen en gemensam anställningsmyndighet, vilket vi ser positivt på. Ett syfte med det är att vissa frågor, till exempel friskvårdsmöjligheter, på sikt ska hanteras mer likvärdigt inom kommunen.

Theres Sahlström (M)

ordförande vård- och omsorgsnämnden, Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.