12 mar 2016 06:00

12 mar 2016 06:00

Vi arbetar på att få mindre grupper

FÖRSKOLAN

Angående insändare gällande hur Skövde kommun kommer att möta Skolverkets nya riktmärken för storlek på barngrupper (SLA 8/3).

Genomsnittlig gruppstorlek i Skövde för de yngsta barnen, det vill säga 1–3 år, var 14,2 barn vid den senast redovisade omgången. Genomsnittligt antal barn i landet var 13,6. Inför 2016 valde vi att minska gruppstorleken på de förskolor där det var möjligt att göra det och samtidigt följa lagen om rätt till förskola inom fyra månader. Skolverkets nya riktmärken ska inte ses som statiska, utan som något att förhålla sig till.

I samband med att fler förskolor byggs kommer vi att följa hur vi kan hålla nere eller minska storleken på barngrupperna. Vi kommer också att se över hur vi själva kan organisera oss för att på så vis få mindre grupper på de förskolor vi har. Skolverket genomför under våren konferenser om riktmärket för barngrupper. Där kommer vi från Skövde kommun att vara med och ta del av informationen.

Skövde kommun är en växande kommun och vi utökar antalet avdelningar för varje år i takt med att Skövde får fler invånare. Detta ställer också krav på kommunen vad gäller att kunna erbjuda förskoleplats efter behov, förskola med hög kvalitet och kompetent personal. Jag upplever att förskolorna i Skövde erbjuder bra kvalitet. Den personal som finns på Skövdes förskolor har god kompetens och gör ett fantastiskt arbete.

Maria Jansson

avdelningschef för förskolorna i Skövde kommun

Genomsnittlig gruppstorlek i Skövde för de yngsta barnen, det vill säga 1–3 år, var 14,2 barn vid den senast redovisade omgången. Genomsnittligt antal barn i landet var 13,6. Inför 2016 valde vi att minska gruppstorleken på de förskolor där det var möjligt att göra det och samtidigt följa lagen om rätt till förskola inom fyra månader. Skolverkets nya riktmärken ska inte ses som statiska, utan som något att förhålla sig till.

I samband med att fler förskolor byggs kommer vi att följa hur vi kan hålla nere eller minska storleken på barngrupperna. Vi kommer också att se över hur vi själva kan organisera oss för att på så vis få mindre grupper på de förskolor vi har. Skolverket genomför under våren konferenser om riktmärket för barngrupper. Där kommer vi från Skövde kommun att vara med och ta del av informationen.

Skövde kommun är en växande kommun och vi utökar antalet avdelningar för varje år i takt med att Skövde får fler invånare. Detta ställer också krav på kommunen vad gäller att kunna erbjuda förskoleplats efter behov, förskola med hög kvalitet och kompetent personal. Jag upplever att förskolorna i Skövde erbjuder bra kvalitet. Den personal som finns på Skövdes förskolor har god kompetens och gör ett fantastiskt arbete.

Maria Jansson

avdelningschef för förskolorna i Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.