14 mar 2016 06:00

14 mar 2016 06:00

Digitala tidsåldern har inte nått tjänstemännen

SKÖVDE KOMMUN

Skövde Kommun är en stor arbetsgivare. Med 4 000 anställda som sköter den offentliga verksamheten har vi som förtroendevalda politiker ett förpliktigande arbetsgivaransvar. Vi måste se till att våra anställda har goda förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter och inte far illa på sin arbetsplatser.

Ett sätt att försäkra sig om detta är att följa upp och kontrollera hur mycket arbetstid som utförs. Inte främst för att kontrollera att den avtalade tiden utförs utan för att se till att man inte jobbar för mycket. Detta skiljer sig dock radikalt olika yrkesgrupper emellan. En undersköterska på ett äldreboende lägger sitt schema digitalt och loggar allt som går utanför den planerade arbetstiden. För kommunens tjänstemän har dock inte den digitala tidsåldern gjort sitt inträde vad gäller registrering av arbetstid. Man skriver upp sin flextid på ett papper som man sedan visar upp för sin chef i förhoppningen att få ta ut kompensationsledighet, något flextidsavtal finns inte.

Detta är ju givetvis inte tillfredställande i en organisation som vill framstå som attraktiv vilket också är skälet till att vi socialdemokrater yrkade på att vi inför ett sådant avtal. Svaret från majoriteten blev att man inte ville kontrollera personalen vilket inte ansågs modernt. Det är väl dock tveksamt om det kan anses vara mera modernt att registrera sin arbetstid på post-it-lappar och var man befinner sig för stunden på en whiteboard.

Våra anställda ska inte jobba sig sjuka och de ska känna en trygghet i att deras chefer känner till hur deras arbetstidsuttag ser ut. Då krävs det också att vi faktiskt lever upp till det ansvar som arbetsgivarskapet innebär och ser till att det finns relevanta system och avtal.

Anita Löfgren

Bjarne Medin

socialdemokrater i Skövde kommuns arbetsgivarutskott

Skövde Kommun är en stor arbetsgivare. Med 4 000 anställda som sköter den offentliga verksamheten har vi som förtroendevalda politiker ett förpliktigande arbetsgivaransvar. Vi måste se till att våra anställda har goda förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter och inte far illa på sin arbetsplatser.

Ett sätt att försäkra sig om detta är att följa upp och kontrollera hur mycket arbetstid som utförs. Inte främst för att kontrollera att den avtalade tiden utförs utan för att se till att man inte jobbar för mycket. Detta skiljer sig dock radikalt olika yrkesgrupper emellan. En undersköterska på ett äldreboende lägger sitt schema digitalt och loggar allt som går utanför den planerade arbetstiden. För kommunens tjänstemän har dock inte den digitala tidsåldern gjort sitt inträde vad gäller registrering av arbetstid. Man skriver upp sin flextid på ett papper som man sedan visar upp för sin chef i förhoppningen att få ta ut kompensationsledighet, något flextidsavtal finns inte.

Detta är ju givetvis inte tillfredställande i en organisation som vill framstå som attraktiv vilket också är skälet till att vi socialdemokrater yrkade på att vi inför ett sådant avtal. Svaret från majoriteten blev att man inte ville kontrollera personalen vilket inte ansågs modernt. Det är väl dock tveksamt om det kan anses vara mera modernt att registrera sin arbetstid på post-it-lappar och var man befinner sig för stunden på en whiteboard.

Våra anställda ska inte jobba sig sjuka och de ska känna en trygghet i att deras chefer känner till hur deras arbetstidsuttag ser ut. Då krävs det också att vi faktiskt lever upp till det ansvar som arbetsgivarskapet innebär och ser till att det finns relevanta system och avtal.

Anita Löfgren

Bjarne Medin

socialdemokrater i Skövde kommuns arbetsgivarutskott

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.