15 mar 2016 06:00

15 mar 2016 06:00

Avsätt mer resurser till äldreomsorgen

OMSORGEN

Replik. Till Theres Sahlström (M).

I SLA den 11 mars skriver ordföranden i vård- och omsorgsnämnden att antalet tjänster har ökat, detta med anledning av riktade statsbidrag.

Vid Kommunala pensionärsrådet, KPR den 22 februari fick vi information om att hemtjänsten går med underskott och 10–15 tjänster skall bort. Hur rimmar detta med att antalet tjänster har ökat? Är kommunen berättigad till riktade statsbidrag som är till för att öka antalet anställda inom vårdsektorn? Mycket tveksamt!?

Du anger också att budgeten för vård- och omsorgsnämnden ökat med 3–4 procent per år. Men du glömmer att tala om de effektiviseringskrav som fullmäktige ställer på nämnden. Och där har du själv fattat ett annat beslut i fullmäktige. Varför?

För 2016 skall nämnden effektivisera sin verksamhet med motsvarande 6,2 miljoner. Och hur skall detta gå till, när det saknas resurser till nuvarande verksamhet?

Personalen går på knäna. Sjukskrivningarna ökar lavinartat! Och du anser inte att det behövs mer resurser? Eller är det så att det anställs tjänstemän istället? Det är vårdpersonal som behövs!

Det är en urusel personalpolitik som förs i nämnden när 11 procent är sjukskrivna. Det drabbar våra äldre och sjuka som får sämre service, genom allt för många vikarier.

Rehabiliteringen kostar mer än att anställa mer personal i ordinarie verksamhet. Dessutom är det svårt att rekrytera personal till en verksamhet som producerar sjukskrivningar/arbetsskador.

Vi blir fler och fler pensionärer. Vi blir dessutom äldre och äldre. Sannolikt behöver dessa personer mer vård och omsorg, inte mindre. Du måste alltså avsätta mer resurser till äldreomsorgen.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

I SLA den 11 mars skriver ordföranden i vård- och omsorgsnämnden att antalet tjänster har ökat, detta med anledning av riktade statsbidrag.

Vid Kommunala pensionärsrådet, KPR den 22 februari fick vi information om att hemtjänsten går med underskott och 10–15 tjänster skall bort. Hur rimmar detta med att antalet tjänster har ökat? Är kommunen berättigad till riktade statsbidrag som är till för att öka antalet anställda inom vårdsektorn? Mycket tveksamt!?

Du anger också att budgeten för vård- och omsorgsnämnden ökat med 3–4 procent per år. Men du glömmer att tala om de effektiviseringskrav som fullmäktige ställer på nämnden. Och där har du själv fattat ett annat beslut i fullmäktige. Varför?

För 2016 skall nämnden effektivisera sin verksamhet med motsvarande 6,2 miljoner. Och hur skall detta gå till, när det saknas resurser till nuvarande verksamhet?

Personalen går på knäna. Sjukskrivningarna ökar lavinartat! Och du anser inte att det behövs mer resurser? Eller är det så att det anställs tjänstemän istället? Det är vårdpersonal som behövs!

Det är en urusel personalpolitik som förs i nämnden när 11 procent är sjukskrivna. Det drabbar våra äldre och sjuka som får sämre service, genom allt för många vikarier.

Rehabiliteringen kostar mer än att anställa mer personal i ordinarie verksamhet. Dessutom är det svårt att rekrytera personal till en verksamhet som producerar sjukskrivningar/arbetsskador.

Vi blir fler och fler pensionärer. Vi blir dessutom äldre och äldre. Sannolikt behöver dessa personer mer vård och omsorg, inte mindre. Du måste alltså avsätta mer resurser till äldreomsorgen.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.