15 mar 2016 06:00

15 mar 2016 06:00

Gör en fin cykelled

KARLSBORGSBANAN

Jag passerar dagligen Karlsborgsbanan i Skövde och ser att den snart är helt igenväxt med skog.

Att det skulle bli tågtrafik igen på banan är inte realistiskt. Det skulle kosta många miljoner som behövs till underhåll av de stora banorna. Gör istället om Karlsborgsbanan till cykelbana, det skulle stimulera många att cykla till jobb och skola, en tur till Fagersanna och badet där också kanske. Ett samarbete mellan Skövde, Tibro, och Karlsborgs kommuner, skulle kunna skapa en fin cykelled.

Realist och cyklist

Att det skulle bli tågtrafik igen på banan är inte realistiskt. Det skulle kosta många miljoner som behövs till underhåll av de stora banorna. Gör istället om Karlsborgsbanan till cykelbana, det skulle stimulera många att cykla till jobb och skola, en tur till Fagersanna och badet där också kanske. Ett samarbete mellan Skövde, Tibro, och Karlsborgs kommuner, skulle kunna skapa en fin cykelled.

Realist och cyklist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.