15 mar 2016 06:00

15 mar 2016 06:00

Kriminaliteten tillåts breda ut sig

Debatt:

I lördagens SLA fanns en artikel om företagarnas missnöje med polisens utevaro vid inbrott.

Bengt Ohlsson från Företagarna utvecklade missnöjet bland medlemsföretagen i regionen och hur svårt det var att få polisen att utreda brotten de utsätts för.

Den situation Bengt Ohlsson beskriver har åkeriföretag drabbats av under lång tid. Inte nog med att oseriösa aktörer utför godstransporter utan att ha erforderliga tillstånd för yrkesmässig trafik, det förekommer omfattande stölder ur fordon, av hela fordonskombinationer, diesel, däck och annan utrustning.

Det är idag allt för vanligt att oseriösa åkerier verkar utan yrkestillstånd, bryter mot arbetstids- och viloregler samt åsidosätter trafiksäkerheten. Allt för att få ner transportpriserna. Idag kan ett åkeri göra detta med mycket små risker för upptäckt och påföljder. Lagöverträdelserna har satts i system och genom den osunda och olagliga konkurrensen slås hederliga åkerier ut runtom i Sverige.

Sveriges Åkeriföretag har under flera års tid agerat på alla plan för att få till en förändring eftersom situationen är ohållbar.

Det finns en koppling mellan den olagliga transportverksamheten och kriminella nätverk som opererar i Sverige. Det är helt naturligt att kriminella använder fordon för att smuggla in knark, vapen, sprit och inte minst människor i landet. De kriminella nätverken använder också transportkedjan till att flytta stöldgods ur landet.

Fordon och fordonsägare i den här verksamheten är omöjliga att spåra då det saknas trafiktillstånd eller andra spårbara handlingar.

Det förekommer också falskskyltade fordon och att förare innehar falska id-handlingar och körkort. Den kriminella verksamheten flyger under myndigheternas radar – en riktig soppa med andra ord!

Det är minst sagt häpnadsväckande att våra beslutsfattare inte ser sambandet mellan stölder, vapenbrott, trafficking och annan tung brottslighet kopplad till den olagliga trafiken. Kraftiga och riktade åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med den här typen av brottslighet.

Sveriges Åkeriföretag kräver fler kontroller på väg med kompetent personal som snabbt och effektivt kan lagföra den här typen av brottslig verksamhet.

För att stoppa näringsflödet in till de kriminella nätverken arbetar Sveriges Åkeriföretag för ett tydligare beställaransvar. Det vill säga, att den som beställer transporten också har ansvaret att beställningen läggs ut på en seriös transportör. På det viset kommer vi åt de företag som genom sitt beteende faktiskt sponsrar kriminell verksamhet.

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag, Skaraborg

I lördagens SLA fanns en artikel om företagarnas missnöje med polisens utevaro vid inbrott.

Bengt Ohlsson från Företagarna utvecklade missnöjet bland medlemsföretagen i regionen och hur svårt det var att få polisen att utreda brotten de utsätts för.

Den situation Bengt Ohlsson beskriver har åkeriföretag drabbats av under lång tid. Inte nog med att oseriösa aktörer utför godstransporter utan att ha erforderliga tillstånd för yrkesmässig trafik, det förekommer omfattande stölder ur fordon, av hela fordonskombinationer, diesel, däck och annan utrustning.

Det är idag allt för vanligt att oseriösa åkerier verkar utan yrkestillstånd, bryter mot arbetstids- och viloregler samt åsidosätter trafiksäkerheten. Allt för att få ner transportpriserna. Idag kan ett åkeri göra detta med mycket små risker för upptäckt och påföljder. Lagöverträdelserna har satts i system och genom den osunda och olagliga konkurrensen slås hederliga åkerier ut runtom i Sverige.

Sveriges Åkeriföretag har under flera års tid agerat på alla plan för att få till en förändring eftersom situationen är ohållbar.

Det finns en koppling mellan den olagliga transportverksamheten och kriminella nätverk som opererar i Sverige. Det är helt naturligt att kriminella använder fordon för att smuggla in knark, vapen, sprit och inte minst människor i landet. De kriminella nätverken använder också transportkedjan till att flytta stöldgods ur landet.

Fordon och fordonsägare i den här verksamheten är omöjliga att spåra då det saknas trafiktillstånd eller andra spårbara handlingar.

Det förekommer också falskskyltade fordon och att förare innehar falska id-handlingar och körkort. Den kriminella verksamheten flyger under myndigheternas radar – en riktig soppa med andra ord!

Det är minst sagt häpnadsväckande att våra beslutsfattare inte ser sambandet mellan stölder, vapenbrott, trafficking och annan tung brottslighet kopplad till den olagliga trafiken. Kraftiga och riktade åtgärder måste vidtas för att komma tillrätta med den här typen av brottslighet.

Sveriges Åkeriföretag kräver fler kontroller på väg med kompetent personal som snabbt och effektivt kan lagföra den här typen av brottslig verksamhet.

För att stoppa näringsflödet in till de kriminella nätverken arbetar Sveriges Åkeriföretag för ett tydligare beställaransvar. Det vill säga, att den som beställer transporten också har ansvaret att beställningen läggs ut på en seriös transportör. På det viset kommer vi åt de företag som genom sitt beteende faktiskt sponsrar kriminell verksamhet.

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag, Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.