15 mar 2016 06:00

15 mar 2016 06:00

Vad kostar det att byta tränare?

SKÖVDE IK

Läser att Skövde IK:s tränare Anders Spaak ej får fortsatt förtroende efter halva kontraktstiden och utan att vara insatt i SIK:s ekonomi vill jag minnas att de ganska nyss skyltade med en skral sådan...

Jag vet förstås ej heller hur kontraktet med nämnda tränare är utformat men man kan nog tänka sig att lönen kvarstår tiden ut och då infinner sig ett antal frågor:

1. Har Skövde IK råd att vara så kortsiktiga?

2. Visste man inte vem man anställde (dålig research)?

3. Är resultaten tränarens fel?

Jag tillåter mig att spekulera och svara på mina egna frågor:

Svar fråga 1: Troligen inte, att byta ut tränare i förtid med därpå följande ekonomiska eftersläp kan bli ett allt tyngre sänke som riskerar att mynna ut i konkurser, rekonstruktioner, räddningsplaner, efterskänkta skulder m.m.

Svar fråga 2: Föreningar pratar ofta om ”röda trådar”, där ska man hitta de grundläggande värderingar, filosofier, långsiktiga planer m.m. som pekar på hur verksamheten ska bedrivas och inte minst hur ledarroller ska se ut så där bör både presumtiva ledare och föreningsrepresentanter hitta den kravspecifikation som styr vid rekrytering. Jag är övertygad om att Anders Spaak som har en gedigen tränarbakgrund var välkänd, man visste vad som fanns i paketet.

Svar 3: När önskade resultat uteblir så är det alltid lättast att kicka tränaren, en smidig syndabock att göra sig av med men... föreningen består, sportchefen som ofta har till ansvar att rekrytera spelare (de som ansvarar på planen) består också. Varför inte stå för rekryteringar? Slut upp bakom, stötta och utveckla verksamheten, (med hjälp av ”röda tråden”) tillsammans långsiktigt, bygg underifrån med realistiska budgetar som inte förutsätter slutspel eller publiksiffror av rekordkaraktär, gör det bästa av läget.

IFK Skövde handboll har ju också hoppat rätt rejält mellan olika tränarlösningar, hur mycket har det bidragit till nuvarande ekonomiska krisläge? Avseende ekonomiskt utfall så beror detta på hur man lyckas gentemot budget men det gäller ju att inte sätta allt på ett kort som heter publikintäkter via slutspel (jag hoppas det inte är så illa) utan sunda marginaler är alltid att föredra.

Nu håller jag och resten av Skövde tummarna för att det löser sig med IFK handboll men jag är less på det kortsiktiga upprepade beteendet. Det är inte otur eller tillfälligheter som långsiktigt avgör resultaten vare sig det handlar om näringsliv eller idrott!

Ronny

Jag vet förstås ej heller hur kontraktet med nämnda tränare är utformat men man kan nog tänka sig att lönen kvarstår tiden ut och då infinner sig ett antal frågor:

1. Har Skövde IK råd att vara så kortsiktiga?

2. Visste man inte vem man anställde (dålig research)?

3. Är resultaten tränarens fel?

Jag tillåter mig att spekulera och svara på mina egna frågor:

Svar fråga 1: Troligen inte, att byta ut tränare i förtid med därpå följande ekonomiska eftersläp kan bli ett allt tyngre sänke som riskerar att mynna ut i konkurser, rekonstruktioner, räddningsplaner, efterskänkta skulder m.m.

Svar fråga 2: Föreningar pratar ofta om ”röda trådar”, där ska man hitta de grundläggande värderingar, filosofier, långsiktiga planer m.m. som pekar på hur verksamheten ska bedrivas och inte minst hur ledarroller ska se ut så där bör både presumtiva ledare och föreningsrepresentanter hitta den kravspecifikation som styr vid rekrytering. Jag är övertygad om att Anders Spaak som har en gedigen tränarbakgrund var välkänd, man visste vad som fanns i paketet.

Svar 3: När önskade resultat uteblir så är det alltid lättast att kicka tränaren, en smidig syndabock att göra sig av med men... föreningen består, sportchefen som ofta har till ansvar att rekrytera spelare (de som ansvarar på planen) består också. Varför inte stå för rekryteringar? Slut upp bakom, stötta och utveckla verksamheten, (med hjälp av ”röda tråden”) tillsammans långsiktigt, bygg underifrån med realistiska budgetar som inte förutsätter slutspel eller publiksiffror av rekordkaraktär, gör det bästa av läget.

IFK Skövde handboll har ju också hoppat rätt rejält mellan olika tränarlösningar, hur mycket har det bidragit till nuvarande ekonomiska krisläge? Avseende ekonomiskt utfall så beror detta på hur man lyckas gentemot budget men det gäller ju att inte sätta allt på ett kort som heter publikintäkter via slutspel (jag hoppas det inte är så illa) utan sunda marginaler är alltid att föredra.

Nu håller jag och resten av Skövde tummarna för att det löser sig med IFK handboll men jag är less på det kortsiktiga upprepade beteendet. Det är inte otur eller tillfälligheter som långsiktigt avgör resultaten vare sig det handlar om näringsliv eller idrott!

Ronny

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.