16 mar 2016 06:00

16 mar 2016 06:00

Vi måste rädda Våmbsdalen

CEMENTA

Bäckatorp har brunnit. Bäckatorp, vid gamla Brandstorpsvägen genom Våmbsdalen, var ett torp med anor från 1600-talet. Det var en av de äldsta byggnaderna i Skövde. Det hade ett stort kulturhistoriskt värde vilket Västergötlands museum skriver om i sin kulturhistoriska förstudie från 2012 av kulturvärdena i Våmbsdalen. Bäckatorp är avbildat på första sidan i studien. Förstudien är beställd av Cementa.

Bäckatorp låg mitt i det område där Cementa nu önskar utöka sin kalkstensbrytning. Bäckatorp var den sista kvarvarande byggnaden i området. Övriga har Cementa låtit riva eller bränna ner. Västergötland museums kulturhistoriska förstudie borde alla läsa. Den visar på de mycket stora kulturvärdena i Våmbsdalen som för evigt kommer att raderas ut om Cementa får ja på sin ansökan om fortsatt brytning.

Fornlämningsstruktur och arkeologiskt fyndmaterial visar att Våmb redan före vår tideräknings början varit en betydelsefull bygd. Våmbsdalen karaktäriseras dels av en rik bronsålder, dels och särskilt av förekomsten av stora stensättningar (gravar) från förromersk järnålder, cirka 200-talet f Kr. Är inte detta väl värt att bevara?

Förutom de stora kulturvärdena är området också klassat som riksintresse för naturvård och friluftsliv. Naturvärdena är enligt gjorda undersökningar mycket höga. Det nya stenbrottet, 80 meter djupt, kommer att hindra den utbredning av Billingens fritidsområde söder ut som finns med i de storartade planerna för fritidsområdet som kommunen har presenterat.

Vi måste rädda Våmbsdalen. Vi måste värna om vår historia. Vi måste säga nej till Cementas planer att bryta upp Våmbsdalen och Billingssluttningen.

Douglas Hjalmarsson (L)

Bäckatorp har brunnit. Bäckatorp, vid gamla Brandstorpsvägen genom Våmbsdalen, var ett torp med anor från 1600-talet. Det var en av de äldsta byggnaderna i Skövde. Det hade ett stort kulturhistoriskt värde vilket Västergötlands museum skriver om i sin kulturhistoriska förstudie från 2012 av kulturvärdena i Våmbsdalen. Bäckatorp är avbildat på första sidan i studien. Förstudien är beställd av Cementa.

Bäckatorp låg mitt i det område där Cementa nu önskar utöka sin kalkstensbrytning. Bäckatorp var den sista kvarvarande byggnaden i området. Övriga har Cementa låtit riva eller bränna ner. Västergötland museums kulturhistoriska förstudie borde alla läsa. Den visar på de mycket stora kulturvärdena i Våmbsdalen som för evigt kommer att raderas ut om Cementa får ja på sin ansökan om fortsatt brytning.

Fornlämningsstruktur och arkeologiskt fyndmaterial visar att Våmb redan före vår tideräknings början varit en betydelsefull bygd. Våmbsdalen karaktäriseras dels av en rik bronsålder, dels och särskilt av förekomsten av stora stensättningar (gravar) från förromersk järnålder, cirka 200-talet f Kr. Är inte detta väl värt att bevara?

Förutom de stora kulturvärdena är området också klassat som riksintresse för naturvård och friluftsliv. Naturvärdena är enligt gjorda undersökningar mycket höga. Det nya stenbrottet, 80 meter djupt, kommer att hindra den utbredning av Billingens fritidsområde söder ut som finns med i de storartade planerna för fritidsområdet som kommunen har presenterat.

Vi måste rädda Våmbsdalen. Vi måste värna om vår historia. Vi måste säga nej till Cementas planer att bryta upp Våmbsdalen och Billingssluttningen.

Douglas Hjalmarsson (L)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.