19 mar 2016 06:00

19 mar 2016 06:00

Vad var förutsättningarna?

HERTIG JOHANS TORG

En arkitekttävling har nyligen genomförts i syfte att lämna förslag på förnyelse av Hertig Johans torg.

Alla tävlingar ges regler och förutsättningar, vilka får vara med o.s.v. Alla vet också på vilka grunder en segrare utses och av vem/vilka. När det gäller nämnd tävling, kan någon i kommunstyrelsen redogöra för denna tävlings förutsättningar?

Stefan

Alla tävlingar ges regler och förutsättningar, vilka får vara med o.s.v. Alla vet också på vilka grunder en segrare utses och av vem/vilka. När det gäller nämnd tävling, kan någon i kommunstyrelsen redogöra för denna tävlings förutsättningar?

Stefan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.