19 mar 2016 06:00

19 mar 2016 06:00

Vi ger aldrig upp tron på bättre tider

FÅGELVIKSGYMNASIET

Var och varannan dag möts vi i media av rapporter om situationen kring Fågelviksgymnasiet och BUN:s dåliga ekonomi. För läsare utan insyn får man lätt för sig att det är just Fågelviksgymnasiet som är boven i dramat.

Nu har det gått så långt så hela gymnasiet riskerar nedläggning på grund av sviktande elevunderlag och ansträngd ekonomi. Sanningen är ofta en annan än den som framställs.

Visst är det korrekt att ungdomarna i Tibro i viss utsträckning väljer en gymnasieskola i en annan kommun. Vad som är felaktigt är det faktum att Fågelvik som organisation gör något fel och har sig själv att skylla.

Jag kommer ihåg hur bestört man blev av rubriken ”Fågelvik blöder” för en tid sedan. Anledningen till de starka reaktionerna hos någon med mer information i ämnet kommer sig utav den gravt felaktiga budgetering som aldrig tycks sluta inom BUN. Flertalet oberoende konsulter har anlitats av kommunen för att reda ut orsakerna till gymnasieskolans minusresultat, samtliga sakkunniga har kommit fram till samma slutsats, skolan är underfinansierad, man har räknat fel när man har gjort budgeten, år efter år.

Trots allt som framgår i de olika konsultrapporterna tycks man aldrig vilja sluta räkna fel. Ständiga rapporter i media om skolans gradvisa förfall bidrar starkt till att än mer elever väljer en ”stabilare” skola i en annan kommun. Detta har satt oss i den besvärliga situation som vi nu är i.

Samtidigt blomstrar kommunen rent ekonomiskt och rapporterar rekordresultat för 2015. Tyvärr tycks kommunens olika förvaltningar arbeta i total ovetskap om varandras situation. Översatt i privatekonomi skulle man kunna säga såhär, vad gör du när räkningarna kommer och huskontot är tomt, men på matkontot finns pengar över, ja inte säljer du huset i alla fall?

Fågelviksgymnasiet är bland de bästa i Sverige på att få eleverna att lämna utbildningen med godkända betyg. Vår styrka är närheten till eleverna, samarbetet mellan programmen och allt det enorma engagemang som finns bland personalen, vi är stolta över vår skola och våra jobb. Alla elever vill inte gå på en ”stor” skola i en ”stor” stad, det finns många ungdomar som uppskattar Fågelvik som just den mindre skolan med stor flexibilitet och närhet.

Nu, på upploppet till eventuell nedläggning sitter vi här, oroade över våra jobb, oroade över våra elever och oroade över Tibro kommuns framtid. Samtidigt som de ständigt felräknande politikerna håller på att fatta ett beslut som skulle förvandla Tibro till enbart en sovstad nån mil från Skövde.

Jag vill med detta förmedla en annan bild till kommunens invånare än den som annars florerar i media, jag vill väcka nya tankar och ge förutsättning för att basera åsikter på ett bredare perspektiv.

På Fågelvik ger vi aldrig upp tron på bättre tider och vi ger aldrig upp vår tro på kommunens alla fantastiska ungdomar. Brinner man för något ger man inte upp.

En stolt lärare

Nu har det gått så långt så hela gymnasiet riskerar nedläggning på grund av sviktande elevunderlag och ansträngd ekonomi. Sanningen är ofta en annan än den som framställs.

Visst är det korrekt att ungdomarna i Tibro i viss utsträckning väljer en gymnasieskola i en annan kommun. Vad som är felaktigt är det faktum att Fågelvik som organisation gör något fel och har sig själv att skylla.

Jag kommer ihåg hur bestört man blev av rubriken ”Fågelvik blöder” för en tid sedan. Anledningen till de starka reaktionerna hos någon med mer information i ämnet kommer sig utav den gravt felaktiga budgetering som aldrig tycks sluta inom BUN. Flertalet oberoende konsulter har anlitats av kommunen för att reda ut orsakerna till gymnasieskolans minusresultat, samtliga sakkunniga har kommit fram till samma slutsats, skolan är underfinansierad, man har räknat fel när man har gjort budgeten, år efter år.

Trots allt som framgår i de olika konsultrapporterna tycks man aldrig vilja sluta räkna fel. Ständiga rapporter i media om skolans gradvisa förfall bidrar starkt till att än mer elever väljer en ”stabilare” skola i en annan kommun. Detta har satt oss i den besvärliga situation som vi nu är i.

Samtidigt blomstrar kommunen rent ekonomiskt och rapporterar rekordresultat för 2015. Tyvärr tycks kommunens olika förvaltningar arbeta i total ovetskap om varandras situation. Översatt i privatekonomi skulle man kunna säga såhär, vad gör du när räkningarna kommer och huskontot är tomt, men på matkontot finns pengar över, ja inte säljer du huset i alla fall?

Fågelviksgymnasiet är bland de bästa i Sverige på att få eleverna att lämna utbildningen med godkända betyg. Vår styrka är närheten till eleverna, samarbetet mellan programmen och allt det enorma engagemang som finns bland personalen, vi är stolta över vår skola och våra jobb. Alla elever vill inte gå på en ”stor” skola i en ”stor” stad, det finns många ungdomar som uppskattar Fågelvik som just den mindre skolan med stor flexibilitet och närhet.

Nu, på upploppet till eventuell nedläggning sitter vi här, oroade över våra jobb, oroade över våra elever och oroade över Tibro kommuns framtid. Samtidigt som de ständigt felräknande politikerna håller på att fatta ett beslut som skulle förvandla Tibro till enbart en sovstad nån mil från Skövde.

Jag vill med detta förmedla en annan bild till kommunens invånare än den som annars florerar i media, jag vill väcka nya tankar och ge förutsättning för att basera åsikter på ett bredare perspektiv.

På Fågelvik ger vi aldrig upp tron på bättre tider och vi ger aldrig upp vår tro på kommunens alla fantastiska ungdomar. Brinner man för något ger man inte upp.

En stolt lärare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.