21 mar 2016 06:00

21 mar 2016 06:00

Hur blev det så här?

TIBRO BIBLIOTEK

Dystert. Har med intresse följt artiklar och insändare i SLA och efter att ha besökt biblioteket i Tibro ett flertal gånger ställer jag frågan; hur blev det så här?

Mörk och dyster entré, delvis på grund av det ”runda rummet” som stjäl mycket ljus. Vad är tanken bakom detta tomma rum, som dessutom tar upp mycket yta? Det ”gula rummet” med konstverken är vackert. Vem skall sitta där? Ett rum som tar mycket plats från bokhyllor/böcker. De böcker som är tillgängliga står bland annat mellan datorplatser som mestadels är upptagna av glada dataspelande barn vilket gör att det är svårt att botanisera i hyllorna. Böcker som är mer än tre år gamla får man leta efter i ”öppet magasin” vilket är höga, trånga plåtskåp.

Ett plus är barn/ungdomsavdelningen där det är gott om böcker, men varför inte placera några datorer där, vilket var ett önskemål från personalen som kan verksamheten. Ett annat plus är den kompetenta och alltid trevliga personalen.

Eftersom det är ett kombinerat gymnasie- kommunbibliotek har jag full förståelse för att elever behöver dataplatser. Nu förs det diskussioner om ett eventuellt nedläggande av Fågelviksgymnasiet, då lär det bli ganska tomt och öde i detta framtidens bibliotek. Eller kommer det att byggas om igen?

Besviken låntagare

Mörk och dyster entré, delvis på grund av det ”runda rummet” som stjäl mycket ljus. Vad är tanken bakom detta tomma rum, som dessutom tar upp mycket yta? Det ”gula rummet” med konstverken är vackert. Vem skall sitta där? Ett rum som tar mycket plats från bokhyllor/böcker. De böcker som är tillgängliga står bland annat mellan datorplatser som mestadels är upptagna av glada dataspelande barn vilket gör att det är svårt att botanisera i hyllorna. Böcker som är mer än tre år gamla får man leta efter i ”öppet magasin” vilket är höga, trånga plåtskåp.

Ett plus är barn/ungdomsavdelningen där det är gott om böcker, men varför inte placera några datorer där, vilket var ett önskemål från personalen som kan verksamheten. Ett annat plus är den kompetenta och alltid trevliga personalen.

Eftersom det är ett kombinerat gymnasie- kommunbibliotek har jag full förståelse för att elever behöver dataplatser. Nu förs det diskussioner om ett eventuellt nedläggande av Fågelviksgymnasiet, då lär det bli ganska tomt och öde i detta framtidens bibliotek. Eller kommer det att byggas om igen?

Besviken låntagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.