21 mar 2016 09:03

21 mar 2016 09:05

Lärarna ser oss inte

SKOLAN

Orättvisa! Bortglömd! Behov av hjälp! Jag har ingen diagnos, jag är inte jätteduktig i skolan och jag är i behov av mer hjälp med mina studier.

I vår skola finns det många som har diagnosen adhd och de behöver mycket hjälp. Men det finns flera som behöver hjälp! Lärarna ser inte oss runt omkring som faktiskt försöker men inte alltid får den hjälpen vi behöver. Ska det vara nödvändigt att behöva ha en diagnos för att få lite hjälp! Nej, enligt Skolverket ska alla få den hjälp de behöver.

Vad är det frågan om? Ska det vara så svårt att sätta in en extra lärare eller att läraren är på rätt ställe under lektionstid? Att bara ha en extra lärare som är utbildad skulle göra så mycket men om jag har förstått det rätt så finns det inte tillräckligt med personal. Det ska inte drabba oss elever, vi ska få den hjälpen vi behöver!

Jag vet att det inte bara är jag som har den känslan. Att få hjälp utan att behöva ha en diagnos nedskrivet på ett papper. Lärarna måste sluta blunda för problemen och ta tag i dem istället. De måste se upp från all särbehandling! Att lärarna ska behöva gå på adhd-möten var och varannan dag så att vi som faktisk vill ha en framtid drabbas och då istället ska behöva ha en okunnig vikarie.

Diagnosfri elev

Carl Johanskolan

I vår skola finns det många som har diagnosen adhd och de behöver mycket hjälp. Men det finns flera som behöver hjälp! Lärarna ser inte oss runt omkring som faktiskt försöker men inte alltid får den hjälpen vi behöver. Ska det vara nödvändigt att behöva ha en diagnos för att få lite hjälp! Nej, enligt Skolverket ska alla få den hjälp de behöver.

Vad är det frågan om? Ska det vara så svårt att sätta in en extra lärare eller att läraren är på rätt ställe under lektionstid? Att bara ha en extra lärare som är utbildad skulle göra så mycket men om jag har förstått det rätt så finns det inte tillräckligt med personal. Det ska inte drabba oss elever, vi ska få den hjälpen vi behöver!

Jag vet att det inte bara är jag som har den känslan. Att få hjälp utan att behöva ha en diagnos nedskrivet på ett papper. Lärarna måste sluta blunda för problemen och ta tag i dem istället. De måste se upp från all särbehandling! Att lärarna ska behöva gå på adhd-möten var och varannan dag så att vi som faktisk vill ha en framtid drabbas och då istället ska behöva ha en okunnig vikarie.

Diagnosfri elev

Carl Johanskolan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.