21 mar 2016 06:00

21 mar 2016 06:00

Vägen till Fågelviks undergång

FÅGELVIKSGYMNASIET

Man brukar säga att allt kan bevisas med statistik, vilket Pähr Nyström verkligen tog fasta på när han informerade Fågelviksgymnasiets personal om det rådande läget. I sin presentation hävdade han att Fågelvik i nuläget går 15 miljoner back om man bara räknar med Tibros egna elever. En hisnande siffra, men är den sann?

Nej, inte om man ser till helheten. Vi har idag 62 procent elever från Tibro och 38 procent som kommer från någon annan kommun. Dessa 38 procent är inte medräknade alls i kalkylen, vilket då självklart ger ett stort underskott och därmed en helt felaktig bild av läget. Det har heller inte gjorts någon konsekvensanalys av vad en total nedläggning leder till för Tibro som ort att bo, arbeta och leva i, något som är högst anmärkningsvärt.

Inte ser det bättre ut från politikerhåll. I SLA gick att läsa i en intervju med Rolf Eriksson, att man från kommunens sida försökt allt, vilket ifrågasätts starkt. Ja, såvida han inte menar att man gjort allt för att stjälpa Fågelvik, för det är i så fall helt korrekt. Låt mig ge några exempel:

• Sedan fria valet infördes har man fortsatt använda en helt felaktig ekonomisk modell, där samtliga gymnasieungdomars kostnad, oavsett studieort, låg i Fågelviks budget. Även PWC (konsultfirman) kommenterade detta i en av sina utredningar.

• När barnkullarna gick ner agerade man för sent och för långsamt.

• Indragning av marknadsföring – det var för dyrt.

• La ner pengar på konsulter som kom fram till samma sak som personalen gjort i sina SWOT-analyser. Man följde sen inte rekommendationerna från vare sig personal eller PWC.

• Nedläggning av program, varav ekonomiprogrammet lades ner på felaktiga grunder – skapade negativa rykten kring Fågelviks framtid.

• Insåg att marknadsföring måste till – man lägger i panik pengar på en reklamkampanj, som sågades av både elever och personal.

• Flera rubriker om underskott skapar mer oro och utan ett ljud från politiker så fortsätter den nedåtgående spiralen av sökande.

För ett år sen gick politikerna ut med att nu satsas det på Fågelvik, vilket vi märkte genom att man i september äntligen anställde en informatör med ansvar för marknadsföring. Hon har gjort ett ypperligt jobb, men kan självklart inte åstadkomma mirakel på den här korta tiden. I år slår man undan fötterna totalt på gymnasiet. Är det att göra allt?

Fågelvikslärare (än så länge)

Man brukar säga att allt kan bevisas med statistik, vilket Pähr Nyström verkligen tog fasta på när han informerade Fågelviksgymnasiets personal om det rådande läget. I sin presentation hävdade han att Fågelvik i nuläget går 15 miljoner back om man bara räknar med Tibros egna elever. En hisnande siffra, men är den sann?

Nej, inte om man ser till helheten. Vi har idag 62 procent elever från Tibro och 38 procent som kommer från någon annan kommun. Dessa 38 procent är inte medräknade alls i kalkylen, vilket då självklart ger ett stort underskott och därmed en helt felaktig bild av läget. Det har heller inte gjorts någon konsekvensanalys av vad en total nedläggning leder till för Tibro som ort att bo, arbeta och leva i, något som är högst anmärkningsvärt.

Inte ser det bättre ut från politikerhåll. I SLA gick att läsa i en intervju med Rolf Eriksson, att man från kommunens sida försökt allt, vilket ifrågasätts starkt. Ja, såvida han inte menar att man gjort allt för att stjälpa Fågelvik, för det är i så fall helt korrekt. Låt mig ge några exempel:

• Sedan fria valet infördes har man fortsatt använda en helt felaktig ekonomisk modell, där samtliga gymnasieungdomars kostnad, oavsett studieort, låg i Fågelviks budget. Även PWC (konsultfirman) kommenterade detta i en av sina utredningar.

• När barnkullarna gick ner agerade man för sent och för långsamt.

• Indragning av marknadsföring – det var för dyrt.

• La ner pengar på konsulter som kom fram till samma sak som personalen gjort i sina SWOT-analyser. Man följde sen inte rekommendationerna från vare sig personal eller PWC.

• Nedläggning av program, varav ekonomiprogrammet lades ner på felaktiga grunder – skapade negativa rykten kring Fågelviks framtid.

• Insåg att marknadsföring måste till – man lägger i panik pengar på en reklamkampanj, som sågades av både elever och personal.

• Flera rubriker om underskott skapar mer oro och utan ett ljud från politiker så fortsätter den nedåtgående spiralen av sökande.

För ett år sen gick politikerna ut med att nu satsas det på Fågelvik, vilket vi märkte genom att man i september äntligen anställde en informatör med ansvar för marknadsföring. Hon har gjort ett ypperligt jobb, men kan självklart inte åstadkomma mirakel på den här korta tiden. I år slår man undan fötterna totalt på gymnasiet. Är det att göra allt?

Fågelvikslärare (än så länge)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.