22 mar 2016 07:57

22 mar 2016 07:57

Full beredskap om det blir konflikt

AVTALSRÖRELSE

Vi har ställt väl balanserade krav i årets avtalsrörelse. Vi förespråkar varken en upp- eller nedväxling i löneökningstakten. På så vis kan vi fortsatt skapa reallöneökningar och samtidigt ta ansvar för att sätta det ”märke” för övriga branscher, som industrin ska göra.

Att arbetsgivarna inom industrin kontrar med att föreslå löneökningar på en halv procent, eller modeller för att kunna sänka löner lokalt på företagsnivå, känns därför som ett hån. Våra medlemmar, med sitt yrkeskunnande, lojalitet och erfarenhet, förtjänar seriösare bud i förhandlingarna.

Senast i månadsskiftet mars-april ska överenskommelser om nya kollektivavtal träffas. Antingen står arbetsgivarna kvar vid den lönebildningsmodell vi har i Sverige, eller så öppnar de för ett hela havet stormar.

Konflikt är inte IF Metalls första val. Vi vill teckna nya avtal. Men vi accepterar inte arbetsgivarnas krav på gratis lördagsarbete, och lite eller noll kronor i löneökning. Vi är förberedda, och vi har god beredskap om så krävs. Vi är redo för en kraftmätning om det behövs. Nu är det upp till arbetsgivarna att välja. Lägg ned den märkliga fighten om att industrin går så dåligt. Den debatten är både vilseledande och oansvarig. Ska vi sätta ett märke gemensamt är det dags för arbetsgivarna att ta sin del av ansvaret.

Lars Ask

Ordförande

Verkstadsklubben Volvo Skövde

 

Att arbetsgivarna inom industrin kontrar med att föreslå löneökningar på en halv procent, eller modeller för att kunna sänka löner lokalt på företagsnivå, känns därför som ett hån. Våra medlemmar, med sitt yrkeskunnande, lojalitet och erfarenhet, förtjänar seriösare bud i förhandlingarna.

Senast i månadsskiftet mars-april ska överenskommelser om nya kollektivavtal träffas. Antingen står arbetsgivarna kvar vid den lönebildningsmodell vi har i Sverige, eller så öppnar de för ett hela havet stormar.

Konflikt är inte IF Metalls första val. Vi vill teckna nya avtal. Men vi accepterar inte arbetsgivarnas krav på gratis lördagsarbete, och lite eller noll kronor i löneökning. Vi är förberedda, och vi har god beredskap om så krävs. Vi är redo för en kraftmätning om det behövs. Nu är det upp till arbetsgivarna att välja. Lägg ned den märkliga fighten om att industrin går så dåligt. Den debatten är både vilseledande och oansvarig. Ska vi sätta ett märke gemensamt är det dags för arbetsgivarna att ta sin del av ansvaret.

Lars Ask

Ordförande

Verkstadsklubben Volvo Skövde

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.