23 mar 2016 13:47

24 mar 2016 20:21

Fullfölj beslutet om självtest

VÅRD:

I dag finns det drygt 32 000 personer i Västra Götaland som av olika skäl behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Warfarin och som därför i olika grad har en bundenhet till vården. Det är hög tid att ge de patienter som vill och kan mer kontroll över sin egen vardag. Tekniken finns där sedan länge, utredningar är gjorda men patienterna väntar.

Västra Götalandsregionen fattade ett lovande beslut i bred politisk enighet för nästan tre år sedan men sedan dess har mycket litet hänt och patienterna väntar fortfarande på tillgång till den nödvändiga tekniken. Idag utbildar vårdpersonalen på antikoagulationsmottagningar i Västra Götalandsregionen det fåtal patienter som haft råd att köpa en mätare. Men de allra flesta patienterna har förstås inte råd att köpa utrustningen själva och i hälso- och sjukvården ska dessutom inte pengar gå före behov.

Hjärt- och kärlsjukdom är en av vår tids stora folksjukdomar. Detta är en anledning till att cirka 32 000 personer idag behandlas med Warfarin i Västra Götaland. Warfarin förhindrar att blodet levrar sig och att proppar bildas, vilket bland annat kan orsaka stroke. Doseringen bestäms genom att ett blodprov tas på plats i vården där resultatet ligger till grund för hur stor dos som fortsättningsvis ska tas. Idag finns det modern teknologi som gör det möjligt att mäta blodets levringsförmåga lika enkelt som en diabetiker mäter sitt blodsocker. Tekniken är kvalitetssäkrad av myndigheter och finns tillgänglig och används av patienter, i exempelvis Stockholm där mätare är kostnadsfria för patienterna.

I höstas släppte Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) en hälsoekonomisk utvärdering som visar att metoden är kostnadsbesparande redan inom ett och ett halvt år. Då har TLV inte ens räknat med kostnaderna för patienten och miljön som orsakas av resorna.

Att ge patienter tillgång till egenvård och självtest är redan utrett av regionen och TLV har alltså konstaterat att det sparar pengar åt vården. Beslutet som fattades av regionpolitikerna 2013 var bra och viktigt, men det räcker inte med goda intentioner. Vi uppmanar därför Västra Götalandsregionens politiker att agera och tillse att intention blir verklighet. Nu är det 2016 och hur länge till ska patienterna egentligen behöva vänta?

Ing-Britt Andersson

Ordförande, HjärtLung Skövde

Västra Götalandsregionen fattade ett lovande beslut i bred politisk enighet för nästan tre år sedan men sedan dess har mycket litet hänt och patienterna väntar fortfarande på tillgång till den nödvändiga tekniken. Idag utbildar vårdpersonalen på antikoagulationsmottagningar i Västra Götalandsregionen det fåtal patienter som haft råd att köpa en mätare. Men de allra flesta patienterna har förstås inte råd att köpa utrustningen själva och i hälso- och sjukvården ska dessutom inte pengar gå före behov.

Hjärt- och kärlsjukdom är en av vår tids stora folksjukdomar. Detta är en anledning till att cirka 32 000 personer idag behandlas med Warfarin i Västra Götaland. Warfarin förhindrar att blodet levrar sig och att proppar bildas, vilket bland annat kan orsaka stroke. Doseringen bestäms genom att ett blodprov tas på plats i vården där resultatet ligger till grund för hur stor dos som fortsättningsvis ska tas. Idag finns det modern teknologi som gör det möjligt att mäta blodets levringsförmåga lika enkelt som en diabetiker mäter sitt blodsocker. Tekniken är kvalitetssäkrad av myndigheter och finns tillgänglig och används av patienter, i exempelvis Stockholm där mätare är kostnadsfria för patienterna.

I höstas släppte Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) en hälsoekonomisk utvärdering som visar att metoden är kostnadsbesparande redan inom ett och ett halvt år. Då har TLV inte ens räknat med kostnaderna för patienten och miljön som orsakas av resorna.

Att ge patienter tillgång till egenvård och självtest är redan utrett av regionen och TLV har alltså konstaterat att det sparar pengar åt vården. Beslutet som fattades av regionpolitikerna 2013 var bra och viktigt, men det räcker inte med goda intentioner. Vi uppmanar därför Västra Götalandsregionens politiker att agera och tillse att intention blir verklighet. Nu är det 2016 och hur länge till ska patienterna egentligen behöva vänta?

Ing-Britt Andersson

Ordförande, HjärtLung Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.