30 mar 2016 06:00

30 mar 2016 06:00

Är det bra för Skövde?

Debatt:

Senaste tiden har kommunens planerade satsning på Billingen varit ett hett debattämne. Så var det också i slutet av 60-talet då Arne Sandberg tillsammans med kommunala företrädare med Gustav Lake i spetsen genom handlingskraft och ett visionärt synsätt såg till att Billingehus byggdes och att fritidsområdet utvecklades. De förstod att det var bra för Skövde. Med facit i hand kan vi, milt uttryckt, konstatera att de hade rätt. Idag är vi många som är tacksamma för det de gjorde då det betytt oerhört mycket för Skövdes utveckling.

Nu, 45 år senare, upprepar sig historien. Allianspartierna och First Hotel Billingehus vill på olika sätt satsa offensivt inom sina ansvarsområden. Sammantaget blir det en satsning där helheten blir större än delarna.

Jag vågar påstå att en klart övervägande majoritet av oss Skövdebor är positiva till förslaget. Några exempel är att projektet hyllats offentligt av bland andra Näringslivsforum, fastighetsägaren Arne Lorentzon, Billingen Fritidsområde Ekonomiska Förening samt företrädare för hotell Billingen, Majoren och Prisma. En enkät i SLA samt snacket på stan visar också det starka stöd som finns bland Skövdebor samt företrädare för förenings- och näringsliv.

Men, som alltid finns det också skeptiker. Personligen anser jag att redovisningen av förslaget vid kommunfullmäktiges möte den 21 mars borde lugna den allra största tvivlare. Där redovisades grundligt, sakligt, klart och tydligt att förslaget inte strider mot några lagar. Och inte bara det, en oberoende utredning visar dessutom på en samhällsekonomisk vinst och ett stort antal nya arbetstillfällen. Jag rekommenderar dig som är intresserad att se en webbsändning av mötet. Du hittar den på Skövde kommuns hemsida.

Hur kommunfullmäktige beslutar i den här frågan kommer att få en avgörande betydelse för Skövdes framtida utveckling.

Satsningen uppfyller alla lagkrav, ger samhällsekonomiska vinster och ett stort antal nya arbetstillfällen. Den har ett starkt stöd bland Skövdebor, förenings- och näringsliv och, inte minst viktigt, den är bra ur folkhälsoperspektiv och ger mervärden för både oss som bor här och våra besökare. Mot bakgrund av allt detta har jag svårt att se att det kan finnas mer än ett svar på den enda fråga våra politiker behöver ställa sig: Är det bra för Skövde?

Benny Stenberg

Senaste tiden har kommunens planerade satsning på Billingen varit ett hett debattämne. Så var det också i slutet av 60-talet då Arne Sandberg tillsammans med kommunala företrädare med Gustav Lake i spetsen genom handlingskraft och ett visionärt synsätt såg till att Billingehus byggdes och att fritidsområdet utvecklades. De förstod att det var bra för Skövde. Med facit i hand kan vi, milt uttryckt, konstatera att de hade rätt. Idag är vi många som är tacksamma för det de gjorde då det betytt oerhört mycket för Skövdes utveckling.

Nu, 45 år senare, upprepar sig historien. Allianspartierna och First Hotel Billingehus vill på olika sätt satsa offensivt inom sina ansvarsområden. Sammantaget blir det en satsning där helheten blir större än delarna.

Jag vågar påstå att en klart övervägande majoritet av oss Skövdebor är positiva till förslaget. Några exempel är att projektet hyllats offentligt av bland andra Näringslivsforum, fastighetsägaren Arne Lorentzon, Billingen Fritidsområde Ekonomiska Förening samt företrädare för hotell Billingen, Majoren och Prisma. En enkät i SLA samt snacket på stan visar också det starka stöd som finns bland Skövdebor samt företrädare för förenings- och näringsliv.

Men, som alltid finns det också skeptiker. Personligen anser jag att redovisningen av förslaget vid kommunfullmäktiges möte den 21 mars borde lugna den allra största tvivlare. Där redovisades grundligt, sakligt, klart och tydligt att förslaget inte strider mot några lagar. Och inte bara det, en oberoende utredning visar dessutom på en samhällsekonomisk vinst och ett stort antal nya arbetstillfällen. Jag rekommenderar dig som är intresserad att se en webbsändning av mötet. Du hittar den på Skövde kommuns hemsida.

Hur kommunfullmäktige beslutar i den här frågan kommer att få en avgörande betydelse för Skövdes framtida utveckling.

Satsningen uppfyller alla lagkrav, ger samhällsekonomiska vinster och ett stort antal nya arbetstillfällen. Den har ett starkt stöd bland Skövdebor, förenings- och näringsliv och, inte minst viktigt, den är bra ur folkhälsoperspektiv och ger mervärden för både oss som bor här och våra besökare. Mot bakgrund av allt detta har jag svårt att se att det kan finnas mer än ett svar på den enda fråga våra politiker behöver ställa sig: Är det bra för Skövde?

Benny Stenberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.