30 mar 2016 06:00

30 mar 2016 06:00

En era är slut …

FÅGELVIKSGYMNASIET

Så känns det i alla fall. Nästa år firar Tibro Konståkningsklubb 50 år och kanske är det meningen att ett sådant jämt årtal ska sätta punkt för ett visst sorts arbete.

Klubben har genom ett långsiktigt arbete skapat förutsättningar för åkare på alla nivåer. Vi har haft som mål att visa, att med de goda förutsättningar som ges i en kommun som Tibro så finns möjligheten att nå långt. Vi har haft åkare på EM, VM, OS, JVM och junior-OS. Svenska mästare har vi och har haft över lång tid. Allt detta på grund av att förutsättningarna är unika här i Tibro. Vi har ishall, skola, natur, fyslokaler m.m. inom ett område som gör att det är lätt att ta sig till olika träningsställen.

Jag tycker det är viktigt att varje idrottare har rätt att välja vilken nivå man vill satsa mot, topp eller bredd, alla har samma rätt att använda idrotten till det ändamål man brinner för. En elitsatsning kräver som alla förstår en stor insats både från den aktive och alla involverade runt omkring. Jag hävdar att en av flera faktorer till att vi fått fram åkare av världsklass är tillgången till att ha kunnat få sin gymnasieutbildning på ett sätt som gjort det möjligt att kombinera träning, skola återhämtning m.m. på ett optimalt sätt. Gymnasiet har kunnat erbjuda specialidrottstimmar och förståelsen från skolans lärare har alltid varit god. Vi har konståkare som flyttat till Tibro för att kunna träna med kvalitet.

Det känns oerhört tungt att läsa om Fågelviksskolans nedläggning. Många tankar som virvlar i huvudet:

Vad kommer att hända med Tibro som kommun?

Vad har hänt med alla framtidsvisioner?

Vad kommer att hända med Tibro som idrottskommun år 2017?

Hur ska Tibros kommun bli en kommun full av lust och liv och framtidstro?

Jag är fullt införstådd med att det handlar om ekonomi och jag är absolut inte någon ekonom, men jag tror på lösningar, hitta nya vägar, ny kompetens m.m. Det finns ett uttryck som säger att man kan aldrig bromsa sig upp för en uppförsbacke, men vågar man gasa på och satsa så brukar man till slut nå toppen.

Vi jobbar för tillfället hårt med att träna ihop vår tionde isshow, Celebration on ice. Vi har så mycket fantastiska ungdomar involverade och som brinner för att få visa vad alla träningstimmar har åstadkommit. Allt detta är möjligt för att klubben har så mycket duktiga åkare på alla nivåer.

Helt klart är, att beslutet om att lägga ner Fågelviksgymnasiet kommer att slå hårt mot vår verksamhet och jag antar mot andra idrottsföreningar. Visionen om att Tibro skulle nå målet att utåt vara Tibro, idrottskommunen 2017 har alltid sporrat till mer arbete, så blev det så här... och jag trodde att det var nu det verkligen skulle börja.

Regina Jensen

Så känns det i alla fall. Nästa år firar Tibro Konståkningsklubb 50 år och kanske är det meningen att ett sådant jämt årtal ska sätta punkt för ett visst sorts arbete.

Klubben har genom ett långsiktigt arbete skapat förutsättningar för åkare på alla nivåer. Vi har haft som mål att visa, att med de goda förutsättningar som ges i en kommun som Tibro så finns möjligheten att nå långt. Vi har haft åkare på EM, VM, OS, JVM och junior-OS. Svenska mästare har vi och har haft över lång tid. Allt detta på grund av att förutsättningarna är unika här i Tibro. Vi har ishall, skola, natur, fyslokaler m.m. inom ett område som gör att det är lätt att ta sig till olika träningsställen.

Jag tycker det är viktigt att varje idrottare har rätt att välja vilken nivå man vill satsa mot, topp eller bredd, alla har samma rätt att använda idrotten till det ändamål man brinner för. En elitsatsning kräver som alla förstår en stor insats både från den aktive och alla involverade runt omkring. Jag hävdar att en av flera faktorer till att vi fått fram åkare av världsklass är tillgången till att ha kunnat få sin gymnasieutbildning på ett sätt som gjort det möjligt att kombinera träning, skola återhämtning m.m. på ett optimalt sätt. Gymnasiet har kunnat erbjuda specialidrottstimmar och förståelsen från skolans lärare har alltid varit god. Vi har konståkare som flyttat till Tibro för att kunna träna med kvalitet.

Det känns oerhört tungt att läsa om Fågelviksskolans nedläggning. Många tankar som virvlar i huvudet:

Vad kommer att hända med Tibro som kommun?

Vad har hänt med alla framtidsvisioner?

Vad kommer att hända med Tibro som idrottskommun år 2017?

Hur ska Tibros kommun bli en kommun full av lust och liv och framtidstro?

Jag är fullt införstådd med att det handlar om ekonomi och jag är absolut inte någon ekonom, men jag tror på lösningar, hitta nya vägar, ny kompetens m.m. Det finns ett uttryck som säger att man kan aldrig bromsa sig upp för en uppförsbacke, men vågar man gasa på och satsa så brukar man till slut nå toppen.

Vi jobbar för tillfället hårt med att träna ihop vår tionde isshow, Celebration on ice. Vi har så mycket fantastiska ungdomar involverade och som brinner för att få visa vad alla träningstimmar har åstadkommit. Allt detta är möjligt för att klubben har så mycket duktiga åkare på alla nivåer.

Helt klart är, att beslutet om att lägga ner Fågelviksgymnasiet kommer att slå hårt mot vår verksamhet och jag antar mot andra idrottsföreningar. Visionen om att Tibro skulle nå målet att utåt vara Tibro, idrottskommunen 2017 har alltid sporrat till mer arbete, så blev det så här... och jag trodde att det var nu det verkligen skulle börja.

Regina Jensen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.