30 mar 2016 06:00

30 mar 2016 06:00

Skadeverkningar går att minimera

CEMENTA

Låt oss inse att i princip all mänsklig verksamhet påverkar miljön.

Vad gäller Cementa handlar det inte bara om ett utökat brytområde, att mark kommer försvinna, utan också om förändringar som kommer att bestå. Skadeverkningar går att minimera och det är knappast någon katastrof att en mängd mark går åt till brytområdet. Det finns fortfarande stora arealer att tillgå för rekreation. Vi svenskar är så bortskämda med en stor mängd natur att vi lätt missar trädet för skogen.

Jämför med Kiruna, där flyttar man en hel stadskärna för att ge plats åt gruvbolaget. På samma sätt borde man kunna flytta kulturminnen man värnar till platser utanför brytområdet. Ser ingen skada i det.

Anställda i företaget menar en del är så få att det inte spelar någon roll. Tydligen inte heller för leverantörer av tjänster och produkter. Tvivlar på att de som ser det så, har vägt in vad det kan komma att betyda för familjerna?

Så har vi det där med råvaror, som kalksten, var ska det brytas om inte där det finns? Gräva tunnlar på flera mil? Och exporten. Nämn en enda nackdel med att ett företag exporterar merparten av sin produktion. Jag ser ingen, framför allt som det byggs väldigt litet i Sverige, i alla fall utanför (de riktiga) storstadsområdena.

Lennart Karlsson

Vad gäller Cementa handlar det inte bara om ett utökat brytområde, att mark kommer försvinna, utan också om förändringar som kommer att bestå. Skadeverkningar går att minimera och det är knappast någon katastrof att en mängd mark går åt till brytområdet. Det finns fortfarande stora arealer att tillgå för rekreation. Vi svenskar är så bortskämda med en stor mängd natur att vi lätt missar trädet för skogen.

Jämför med Kiruna, där flyttar man en hel stadskärna för att ge plats åt gruvbolaget. På samma sätt borde man kunna flytta kulturminnen man värnar till platser utanför brytområdet. Ser ingen skada i det.

Anställda i företaget menar en del är så få att det inte spelar någon roll. Tydligen inte heller för leverantörer av tjänster och produkter. Tvivlar på att de som ser det så, har vägt in vad det kan komma att betyda för familjerna?

Så har vi det där med råvaror, som kalksten, var ska det brytas om inte där det finns? Gräva tunnlar på flera mil? Och exporten. Nämn en enda nackdel med att ett företag exporterar merparten av sin produktion. Jag ser ingen, framför allt som det byggs väldigt litet i Sverige, i alla fall utanför (de riktiga) storstadsområdena.

Lennart Karlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.