30 mar 2016 06:00

30 mar 2016 06:00

Vi arbetar med problemet

ÖSTERMALM

Replik. Den 21 mars skrev signaturen Trött på nedskräpning en insändare i SLA. Skribenten är tonårsförälder och ställde via tidningen en relevant fråga kring den situation som råder i området. Från Sveriges Åkeriföretag har vi under lång tid arbetat med problemet vid Kavelbro och Komponentvägen.

Sveriges Åkeriföretag driver frågan om beställaransvar och att kontrollresurserna på väg skall utökas.

Varför och på vilket sätt skulle det lösa problemet?

Vi ser dessa åtgärder som nödvändiga för att komma tillrätta med den olagliga delen av transportnäringen. Vi vet sedan tidigare att det finns en koppling mellan den olagliga trafiken och annan brottslig verksamhets såsom stölder, langning av sprit och narkotika. Det förekommer även vapensmuggling och trafficking i kölvattnet av den här verksamheten.

Sveriges Åkeriföretag har lämnat videomaterial till polisen där överlämnande av alkohol har skett på just den grusplanen som ligger vid Kavelbro.

Vid fordonsräkningen under cabotagestudien förra året upptäckte en av våra medlemmar verksamhet som kan kopplas till sexuella tjänster vid Komponentvägen.

Situation inom transportsektorn med underbetalda förare är ohållbar. För att de över huvud taget skall klara sig måste de ha sidoinkomster, eller stjäla.

Förarna bor i sina lastbilar flera månader i sträck utan att komma hem till sina familjer och de har knappt mat för dagen!

De som köper den här typen av transporter sponsrar indirekt kriminell verksamhet. För att komma tillrätta med det här problemet krävs ett tydligare beställaransvar och ett ökat antal kontroller på väg.

Beställaransvaret skall ligga på den som är varuägare och därmed kan det utkrävas ansvar vid brister i transporten.

När det upptäcks att förarna saknar körkort, eller att transporten utförs utan gällande trafiktillstånd, skall alltså beställaren av transporten kunna ställas till ansvar.

Med det utökade ansvaret för beställaren försvinner den typ av transporter som inte har på landets vägar att göra. Det blir helt enkelt för dyrt att anlita fultransporter.

Den 10 maj kommer en konferens att hållas i Skövde om Fair Transport, där sätter Sveriges Åkeriföretag fokus på justa transporter!

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag, Skaraborg

Sveriges Åkeriföretag driver frågan om beställaransvar och att kontrollresurserna på väg skall utökas.

Varför och på vilket sätt skulle det lösa problemet?

Vi ser dessa åtgärder som nödvändiga för att komma tillrätta med den olagliga delen av transportnäringen. Vi vet sedan tidigare att det finns en koppling mellan den olagliga trafiken och annan brottslig verksamhets såsom stölder, langning av sprit och narkotika. Det förekommer även vapensmuggling och trafficking i kölvattnet av den här verksamheten.

Sveriges Åkeriföretag har lämnat videomaterial till polisen där överlämnande av alkohol har skett på just den grusplanen som ligger vid Kavelbro.

Vid fordonsräkningen under cabotagestudien förra året upptäckte en av våra medlemmar verksamhet som kan kopplas till sexuella tjänster vid Komponentvägen.

Situation inom transportsektorn med underbetalda förare är ohållbar. För att de över huvud taget skall klara sig måste de ha sidoinkomster, eller stjäla.

Förarna bor i sina lastbilar flera månader i sträck utan att komma hem till sina familjer och de har knappt mat för dagen!

De som köper den här typen av transporter sponsrar indirekt kriminell verksamhet. För att komma tillrätta med det här problemet krävs ett tydligare beställaransvar och ett ökat antal kontroller på väg.

Beställaransvaret skall ligga på den som är varuägare och därmed kan det utkrävas ansvar vid brister i transporten.

När det upptäcks att förarna saknar körkort, eller att transporten utförs utan gällande trafiktillstånd, skall alltså beställaren av transporten kunna ställas till ansvar.

Med det utökade ansvaret för beställaren försvinner den typ av transporter som inte har på landets vägar att göra. Det blir helt enkelt för dyrt att anlita fultransporter.

Den 10 maj kommer en konferens att hållas i Skövde om Fair Transport, där sätter Sveriges Åkeriföretag fokus på justa transporter!

Thomas Morell

regionchef

Sveriges Åkeriföretag, Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.