01 apr 2016 06:00

01 apr 2016 06:00

Visst borde vi kunna bättre än så här?

Fågelviksgymnasiet

Gymnasium. Tibro kommun, en idrottskommun, en kommun med sin stora vision 2017 som inte lyckas behålla Fågelviksgymnasiet. Har man verkligen försökt allt för att behålla gymnasiet innan man accepterar det stora misslyckandet som en nedläggning innebär?

Om en verksamhet (eller ett företag) går dåligt ekonomiskt måste man stanna upp och tänka efter vad som är fel och försöka tänka i nya banor. Att bara lägga ner är ett stort misslyckande som får tas till när allt annat har provats.

Om man till exempel jobbar i möbelbranschen och drabbas av lönsamhetsproblem på grund av ökande lågprisimport kan man givetvis tvingas till nedläggning. Jag tycker att man har en svag ledning om man inte först provar alla möjligheter för att undvika detta.

Börja med en tillgångsanalys, kanske en klassisk SWOT, vilka styrkor och svagheter har verksamheten tätt följt av en marknadsanalys där man ser vad ens målgrupp eftersträvar/söker. Sedan gör man ett attraktivt produktsortiment (tjänsteutbud) baserat på ovanstående som följs upp av en kraftfull och målinriktad marknadsföring.

Det borde väl vara samma sak med en gymnasieskola: Har vi i Tibro analyserat om vi skulle kunna skapa ett tillräckligt attraktivt program för att locka regionens ungdomar?

MC-gymnasiet har väl alltid kunnat fylla sina platser? Konståkning med flera Tibro-framgångar borde vara självklart. Handboll finns ju många fler sökande till Skövde än vad de kan ta emot – borde finnas även i Tibro. Ett program med allmän fysisk träning för kommande personliga tränare kanske också kunde vara något? Det finns säkert många kreativa människor på orten som kan hitta många bättre lösningar som intresserar ungdomar av idag.

Det har också talats om att många elever tycker att det är en jobbig miljö med många vuxna som dominerar skolan. Det borde väl gå att separera dessa kategorier, eller hitta andra lokaler i Tibro? Det måste givetvis vara en lugn och trygg miljö för eleverna.

Fågelviksgymnasiet borde ju som ett litet gymnasium istället kunna locka till sig elever med en lugn och harmonisk studiemiljö där alla kan synas. Större städer, större gymnasium kan verka skrämmande för många, unga och osäkra individer.

Det känns väldigt falskt med tal om vision 2017 när man sänker Tibro på detta sätt.

Visst borde vi kunna bättre än så här?

Kjell Hammar

Om en verksamhet (eller ett företag) går dåligt ekonomiskt måste man stanna upp och tänka efter vad som är fel och försöka tänka i nya banor. Att bara lägga ner är ett stort misslyckande som får tas till när allt annat har provats.

Om man till exempel jobbar i möbelbranschen och drabbas av lönsamhetsproblem på grund av ökande lågprisimport kan man givetvis tvingas till nedläggning. Jag tycker att man har en svag ledning om man inte först provar alla möjligheter för att undvika detta.

Börja med en tillgångsanalys, kanske en klassisk SWOT, vilka styrkor och svagheter har verksamheten tätt följt av en marknadsanalys där man ser vad ens målgrupp eftersträvar/söker. Sedan gör man ett attraktivt produktsortiment (tjänsteutbud) baserat på ovanstående som följs upp av en kraftfull och målinriktad marknadsföring.

Det borde väl vara samma sak med en gymnasieskola: Har vi i Tibro analyserat om vi skulle kunna skapa ett tillräckligt attraktivt program för att locka regionens ungdomar?

MC-gymnasiet har väl alltid kunnat fylla sina platser? Konståkning med flera Tibro-framgångar borde vara självklart. Handboll finns ju många fler sökande till Skövde än vad de kan ta emot – borde finnas även i Tibro. Ett program med allmän fysisk träning för kommande personliga tränare kanske också kunde vara något? Det finns säkert många kreativa människor på orten som kan hitta många bättre lösningar som intresserar ungdomar av idag.

Det har också talats om att många elever tycker att det är en jobbig miljö med många vuxna som dominerar skolan. Det borde väl gå att separera dessa kategorier, eller hitta andra lokaler i Tibro? Det måste givetvis vara en lugn och trygg miljö för eleverna.

Fågelviksgymnasiet borde ju som ett litet gymnasium istället kunna locka till sig elever med en lugn och harmonisk studiemiljö där alla kan synas. Större städer, större gymnasium kan verka skrämmande för många, unga och osäkra individer.

Det känns väldigt falskt med tal om vision 2017 när man sänker Tibro på detta sätt.

Visst borde vi kunna bättre än så här?

Kjell Hammar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.