02 apr 2016 06:00

02 apr 2016 08:38

Alliansen vågar fatta svåra beslut för Skövde

Socialdemokraterna väljer att säga nej till en satsning på hela Skövdes framtid genom att rösta emot alliansens föreslagna investering på Billingen.

Det är förvånande, men inte lika förvånande som att det avfärdas som ett enkelt beslut. För alliansen har det varit ett mycket svårt beslut där många stora och viktiga faktorer ställts mot varandra.

Konsultföretaget WSP har beräknat effekterna av kommunens föreslagna satsning på 150 miljoner kronor. På bara de första nio åren ger den 370 miljoner kronor i intäkter till Skövderegionen och 790 nya årsarbetstillfällen. Enbart räknat i kronor under mindre än ett årtionde är detta därmed en mycket lönsam investering. Till det kommer alla faktorer som inte kan räknas i pengar, som hälsoeffekterna för en befolkning som får ännu bättre tillgång till motion och friluftsliv.

Ett återkommande påstående i debatten har varit att kommunens föreslagna köp av Blå hallen, friluftsbadet och tillhörande mark skulle strida mot kommunallagen eller EU-rätten. Alliansen har låtit professor Olle Lundin, Sveriges kanske främsta expert på förvaltningsrätt, göra ett rättsligt utlåtande efter att ha granskat hela satsningen. Hans slutsats är otvetydig: helhetens stora positiva effekt för hela Skövde gör att affären inte strider mot någon lagstiftning.

Till den mindre seriösa delen av debatten hör vilda anklagelser om rasism eftersom utvecklingen av Billingen innebär att First Hotel Billingehus inte blir något asylboende, vilket det fanns långtgående planer på och vilket fortfarande kan bli verklighet. Skövde måste kunna värdera investeringar i sin långsiktiga framtid högre än att lösa kortsiktiga samhällsproblem. Det kan byggas asylboenden på andra platser, men vi kan inte bygga ett nytt berg.

Trots allt detta väljer Socialdemokraterna att säga nej –och samtidigt hävda att de vill satsa på Billingen. De vill bara inte göra det tillsammans med First Hotel.

Hotellet har varit en central del av hela konceptet med Billingen sedan 1968. Det går inte att plötsligt låtsas att det inte finns bara för att det är privatägt.

Besöksnäringen är idag den snabbast växande branschen i världen och Skövdes del växer snabbare än riksgenomsnittet. Den utvecklingen går inte att ta för given, konkurrensen är stenhård. Utan boende eller ens någonting att äta på själva Billingen minskar Skövdes konkurrenskraft väsentligt.

Alliansen har visat att vi sätter framtid och utveckling för hela Skövde i första rummet. Hur svåra besluten än är.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Leif Walterum (C)

Ulla-Britt Hagström (L)

Conny Brännberg (KD)

Det är förvånande, men inte lika förvånande som att det avfärdas som ett enkelt beslut. För alliansen har det varit ett mycket svårt beslut där många stora och viktiga faktorer ställts mot varandra.

Konsultföretaget WSP har beräknat effekterna av kommunens föreslagna satsning på 150 miljoner kronor. På bara de första nio åren ger den 370 miljoner kronor i intäkter till Skövderegionen och 790 nya årsarbetstillfällen. Enbart räknat i kronor under mindre än ett årtionde är detta därmed en mycket lönsam investering. Till det kommer alla faktorer som inte kan räknas i pengar, som hälsoeffekterna för en befolkning som får ännu bättre tillgång till motion och friluftsliv.

Ett återkommande påstående i debatten har varit att kommunens föreslagna köp av Blå hallen, friluftsbadet och tillhörande mark skulle strida mot kommunallagen eller EU-rätten. Alliansen har låtit professor Olle Lundin, Sveriges kanske främsta expert på förvaltningsrätt, göra ett rättsligt utlåtande efter att ha granskat hela satsningen. Hans slutsats är otvetydig: helhetens stora positiva effekt för hela Skövde gör att affären inte strider mot någon lagstiftning.

Till den mindre seriösa delen av debatten hör vilda anklagelser om rasism eftersom utvecklingen av Billingen innebär att First Hotel Billingehus inte blir något asylboende, vilket det fanns långtgående planer på och vilket fortfarande kan bli verklighet. Skövde måste kunna värdera investeringar i sin långsiktiga framtid högre än att lösa kortsiktiga samhällsproblem. Det kan byggas asylboenden på andra platser, men vi kan inte bygga ett nytt berg.

Trots allt detta väljer Socialdemokraterna att säga nej –och samtidigt hävda att de vill satsa på Billingen. De vill bara inte göra det tillsammans med First Hotel.

Hotellet har varit en central del av hela konceptet med Billingen sedan 1968. Det går inte att plötsligt låtsas att det inte finns bara för att det är privatägt.

Besöksnäringen är idag den snabbast växande branschen i världen och Skövdes del växer snabbare än riksgenomsnittet. Den utvecklingen går inte att ta för given, konkurrensen är stenhård. Utan boende eller ens någonting att äta på själva Billingen minskar Skövdes konkurrenskraft väsentligt.

Alliansen har visat att vi sätter framtid och utveckling för hela Skövde i första rummet. Hur svåra besluten än är.

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Leif Walterum (C)

Ulla-Britt Hagström (L)

Conny Brännberg (KD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.