02 apr 2016 06:00

02 apr 2016 06:00

Befolkningsstatistiken räddades 2015

Robert Ciabatti (S)

Befolkning. Vision Skövde 2025 antogs i juni 2010 av ett enhälligt kommunfullmäktige. Skövde ska växa och ha 60 000 invånare 2025.

Då måste befolkningen i Skövde öka med långt över 600 personer varje år fram till nämnda år för att målet ska nås.

I kommunfullmäktige den 21 mars behandlades en motion från SD: Ny migrationspolitik för Skövde. Motionen avslogs.

Som vanligt ondgör sig SD över att det kommer hit folk från andra länder. Jag själv är en blandras, min far kom från Italien till Sverige min mor är född i Sverige men hennes farfar invandrade från Frankrike till Dalsland. Men denna gång tog jag upp en helt annan aspekt i mitt inlägg i kommunfullmäktige.

2015 ökade Skövdes befolkningsmängd med 421 invånare till 53 555 personer. Utrikes inflyttade till Skövde under 2015 var 586. Hade inte folk flyttat till Skövde från länder utanför Sverige hade befolkningen i Skövde inte ökat utan i stället minskat!

Då måste befolkningen i Skövde öka med långt över 600 personer varje år fram till nämnda år för att målet ska nås.

I kommunfullmäktige den 21 mars behandlades en motion från SD: Ny migrationspolitik för Skövde. Motionen avslogs.

Som vanligt ondgör sig SD över att det kommer hit folk från andra länder. Jag själv är en blandras, min far kom från Italien till Sverige min mor är född i Sverige men hennes farfar invandrade från Frankrike till Dalsland. Men denna gång tog jag upp en helt annan aspekt i mitt inlägg i kommunfullmäktige.

2015 ökade Skövdes befolkningsmängd med 421 invånare till 53 555 personer. Utrikes inflyttade till Skövde under 2015 var 586. Hade inte folk flyttat till Skövde från länder utanför Sverige hade befolkningen i Skövde inte ökat utan i stället minskat!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.